Implantació de l'Administració Electrònica a l'Ib-Salut, de la teoria a la pràctica

07 Octubre 2019 08:30 – 11 Octubre 2019 10:30
Ubicació: Hospital Psiquiàtric, Palma de Mallorca
Categoria: Cursos

Programa:

1. Coneixements bàsics de l'Administració Electrònica

2. Implantació de l'Administració Electrònica a SSCC de l'Ib-Salut

3. Aspectes pràctics de la implantació de les eines d'Administració Electrònica