Què hi ha de nou en la clínica i la biologia de les infeccions per legionel·la?

10 Octubre 2019 19:30 – 21:00
Ubicació: Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, Palma de Mallorca
Categoria: Sessions


A càrrec dels M. Il·ltre Sr. Sebastià Crespí Rotger, farmacèutic analista, acadèmic corresponent de la RAFC i acadèmic numerari de la RAMIB M. Il·ltre Sr. Javier Garau Alemany, metge internista, acadèmic numerari de la RAMIB