El Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), juntament amb l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i el CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBERobn), han publicat un estudi sobre els efectes protectors dels tractaments individuals i combinats de dosis baixes de betacarotè i metformina contra les respostes induïdes per una dieta alta en greixos en ratolins.

Llegeix més...

La Unitat de Neuropediatria de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en una descripció de les característiques moleculars i clíniques de la mucopolisacaridosi tipus VII. També hi han participat l'Hospital Universitario Virgen del Rocío, la Fundació Hospital Sant Joan de Déu, el Centro de Referência de Doenças Hereditárias Do Metabolismo i l'Hospital Universitario Río Hortega.

Llegeix més...

La Unitat de Malalties Infeccioses del Servei de Medicina interna de l'Hospital Universitari Son Llàtzer i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en la publicació d'un estudi multicèntric sobre la identificació de l'exposició recent a la tuberculosi mitjançant QuantiFERON-TB Gold Plus. També hi han participat diferents centres europeus.

Llegeix més...

Els Departaments d'Anàlisis Clíniques i d'Urgències de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) han participat en l'estudi multicèntric i prospectiu (estudi CalCov) de nivells circulants de calprotectina, una signatura d'activació de neutròfils en la predicció de la insuficiència respiratòria greu en pacients de COVID-19. També hi han participat diferents centres.

Llegeix més...

El Servei de Digestiu de l'Hospital Comarcal d'Inca ha participat en un assaig obert, multicèntric i aleatori sobre l'ús de stents metàl·lics autoexpandibles enfront de la dilatació endoscòpica amb baló per al tractament de l'estenosis en la malaltia de Crohn (estudi ProtDilat). També hi han participat diferents centres.

Llegeix més...

El Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en un estudi sobre l'ús del sapanisertib més fulvestrant en dones postmenopàusiques amb càncer de mama avançat amb receptors d'estrògens positius/HER2 negatius després de la progressió amb un inhibidor de l'aromatasa. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...