Categoria: Ajudes

El Ministeri de Sanitat convoca la concessió d'ajudes per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre addiccions

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 190 del dia 9 d'agost de 2022, s'ha publicat aquesta convocatòria, que té com a objectiu concedir ajudes econòmiques, en l'exercici 2022, per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre addiccions realitzats per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, en règim de concurrència competitiva.

Podran tenir la condició de beneficiaris de les ajudes els centres espanyols d'R+D, siguin públics o privats sense ànim de lucre.

S'entén per centre públic les institucions sanitàries públiques, les universitats públiques i els organismes públics d'investigació, així com qualsevol altre centre d'R+D que depengui de les administracions públiques.

S'entén com a centre privat d'R+D sense ànim de lucre a les institucions sanitàries privades, les universitats privades o altres entitats privades dedicades exclusivament a la recerca que tenguin personalitat jurídica pròpia i capacitat o activitat demostrada en accions d'R+D que no tenguin ànim de lucre.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la resolució al BOE.

Per a més informació, formularis d'inscripció, consulta de bases completes, etc., clica el següent enllaç al Portal del Pla Nacional sobre Drogues.

[Font: BOE núm. 190. 09/08/2022]

[Foto: Debora Cartagena / Drogas / CC0 for Public Domain Dedication]