Categoria: Ajudes

Es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador, la formació de personal investigador empresarial i també subvencions per a taxes acadèmiques

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 145, de dia 10 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i la formació de personal investigador empresarial (FPI-E), així com subvencions per a taxes acadèmiques (FPI 2022).

L'objectiu de la convocatòria és atorgar subvencions a centres o unitats d'investigació i desenvolupament tecnològic a empreses ubicades a les Balears per finançar vint-i-dues ajudes per a formar personal investigador, amb la finalitat de formar en recerca científica i tècnica a titulats universitaris que vulguin fer una tesi doctoral.

Modalitats

  • Modalitat A: FPI

Aquestes ajudes tenen com a fi la formació de doctors mitjançant el cofinançament de contractes laborals, en la modalitat de contracte predoctoral, del personal investigador en formació en centres d'R+D que vulgui fer una tesi doctoral associada a un projecte d'investigació finançat per projectes d'R+D subvencionats per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.

  • Modalitat B: FPI-E

Aquestes ajudes tenen per objectiu la formació de doctors a empreses mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participin en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupin a una empresa, en el qual s'ha d'emmarcar la tesi doctoral, per afavorir la inserció laboral d'investigadors a les empreses des dels inicis de les seves carreres professionals, contribuir a l'ocupabilitat d'aquests investigadors i promoure la incorporació de talent al teixit productiu per elevar-ne la competitivitat.

Requisits principals

  • Tenir la titulació de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
  • Estar matriculat, admès, o en disposició de ser admès, en un programa oficial de doctorat, per a l'any acadèmic 2023-2024.

Dotació econòmica

L'import màxim per al cofinançament dels contractes predoctorals, en concepte de sou i quota patronal de la Seguretat Social, serà de:

  • Els dos primers anys: 44.274,00 € (22.137,00 € anuals).
  • El tercer any: 23.718,00 € anuals.
  • El quart any: 29.648,00 € anuals.
  • Cada any es meriten 12 mensualitats.

Sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds de les ajudes és de vint dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 145. 10/11/2022]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]