Categoria: Ajudes

Convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 145, de dia 10 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals 2022).

Programa Margalida Comas per a joves investigadors

  • Dotació econòmica

La dotació destinada a cada un dels contractes que es formalitzin sota aquest programa és de 35.000 € per cada un dels dos anys del contracte. La retribució mínima que han de rebre els investigadors és de 26.700 € bruts anuals.

  • Requisits principals

Haver obtingut el grau de doctor entre l'1 de gener de 2022 i la data de tancament del període de sol·licituds d'aquesta convocatòria; haver realitzat la tesi doctoral fora de les Balears o, en el cas d'haver-la fet aquí, s'han d'haver realitzat estades de tres mesos, com a mínim, a centres d'R+D ubicats a fora de la comunitat autònoma; i no haver gaudit de cap ajuda postdoctoral convocada per la CAIB, excepte les ajudes derivades de la convocatòria ForInDoc (BOIB núm. 78, de 12 de juny de 2021).

Programa Vicenç Mut d'estabilitat

Ofereix estabilitat per a investigadors sèniors que hagin gaudit d'una ajuda del Programa Margalida Comas de convocatòries anteriors.

  • Dotació econòmica

40.000 € per cada una de les tres anualitats del contracte. La retribució mínima que han de rebre els investigadors és de 30.700 € bruts anuals.

  • Requisits principals

Haver gaudit d'una ajuda Margalida Comas; haver complert els dos anys íntegres del contracte Margalida Comas abans de la finalització del període de sol·licitud. També han de presentar un informe dels dos anys de contracte.

Programa Vicenç Mut per a investigadors sèniors

  • Dotació econòmica

40.000 € per cada una de les tres anualitats del contracte. La retribució mínima que han de rebre els investigadors és de 30.700 € bruts anuals.

  • Requisits principals

Haver obtingut el grau de doctor entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2019; haver fet estades a centres d'R+D ubicats fora de les Balears de sis mesos, com a mínim; no haver gaudit de cap ajuda postdoctoral convocada per la CAIB, excepte de les derivades de la convocatòria ForInDoc (BOIB núm. 78, de 12 de junio de 2021).

Programa Felip Bauçà per a investigadors a empreses

  • Dotació econòmica

40.000 € per cada una de les tres anualitats del contracte. La retribució mínima que han de rebre els investigadors és de 30.700 € bruts anuals.

  • Requisits principals

Haver obtingut el grau de doctor abans del 31 de desembre de 2019; haver fet estades postdoctorals a centres d'R+D ubicats fora de les Balears, de sis mesos com a mínim.

Sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta Resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 145. 10/11/2022]

[Foto: ISCIII]