Categories: Ajudes, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Les entitats podran cobrar anticipadament el 80% de les subvencions de salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Els ajuts s’atorguen per a activitats que tenen com a objectius la prevenció de la malaltia i de la salut. Sense rebre els fons per aquesta via, moltes entitats difícilment podrien dur a terme aquestes activitats.

El Consell de Govern ha autoritzat la consellera de Salut i Consum a fer el pagament anticipat del 80% de les subvencions concedides a les entitats beneficiàries de la convocatòria de subvencions i d’aportacions econòmiques als centres públics titularitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme activitats en matèria de salut pública per a l’exercici 2023, sense l’exigència de la justificació prèvia. El 20% restant el cobraran en haver presentat la justificació pertinent.

Aquesta mesura es fonamenta en la situació financera de moltes de les potencials entitats beneficiàries, les quals, sense rebre els fons per aquesta via, difícilment podrien dur a terme aquestes activitats, que, d’altra banda, són activitats d’interès general.

L’import de la convocatòria d’enguany és de 165.000 euros, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma per a 2023.

Les subvencions i aportacions permetran dur a terme activitats relacionades amb la salut pública, que es classifiquen en les línies que es detallen tot seguit:

  • Ajuts per dur a terme programes i projectes de promoció de la salut en l’àmbit comunitari i en col·lectius en risc d’exclusió social.
  • Ajuts per dur a terme programes i projectes de promoció i educació per a la salut en els centres educatius que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS) de les Illes Balears.
  • Ajuts per a la promoció de la donació de sang i la captació de donants mitjançant cita prèvia en tots els municipis de les Illes Balears. Aquests ajuts han d’estar destinats a associacions municipals o autonòmiques de qualsevol tipus que vulguin involucrar-se en la promoció de la donació de sang planificada.
  • Prevenció de la infecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la població general i en col·lectius específics d’afectats.
  • Ajuts per a associacions de pacients.
  • Ajuts per a projectes de prevenció i reducció de danys de consum de drogues associades a relacions sexuals.
  • Ajuts per dur a terme programes i projectes que promoguin la seguretat dels aliments en els entorns familiar, comunitari o d’associacions d’empreses alimentàries.

Les activitats en matèria de salut pública que s’han de subvencionar tenen per finalitat comuna contribuir a la promoció i protecció de la salut de les persones i de determinats col·lectius de persones, així com prevenir les malalties, per la qual cosa es considera que es tracta de projectes i programes que són d’interès públic.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 11/04/2023]

[Foto: Cruz Roja Burgos / Manos / CC BY-NC-ND 2.0]