Categoria: Ajudes

Convocatòria de subvencions AES 2020

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 310, de 26 de desembre de 2019, es va publicar l'Extracte de la Resolució de 19 de desembre de 2019, de la Direcció de l'Institut de Salut Carlos III, O.A., M.P., per la qual s'aprova la convocatòria 2020 de concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020.

Bases reguladores

A l’Ordre CNU/354/2019, de 22 de març,  del BOE núm. 75, de 28 de març de 2019, es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020, dels Programes Estatals de Recerca, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2017-2020.

Objectius

 • Formació de Doctors en el camp de la Biomedicina i les Ciències de la Salut, d'Especialistes en Ciències de la Salut amb Formació Sanitària Especialitzada en Recerca Biomèdica, Clínica i Traslacional i de personal tècnic i de gestors d'I+D+I en el camp de la Recerca Biomèdica.
 • Contractació de Doctors i la incorporació als centres assistencials del SNS de personal facultatiu amb experiència Investigadora d'Especialistes amb Formació Sanitària Especialitzada, titulats universitaris i un altre personal tècnic de suport a la Recerca en l'SNS, incloses les activitats de gestió d'I+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut.
 • Mobilitat dels Investigadors.
 • Desenvolupament de projectes de Recerca en Salut, que afavoreixin la transferència de coneixement al SNS i que potenciïn la internacionalització dels grups de Recerca espanyols.

Beneficiaris, entre d'altres:

 • Els instituts de recerca sanitària acreditats per ordre ministerial.
 • Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic assistencial o sense ella: Hospitals, centres d'atenció primària, altres centres assistencials diferents dels anteriors i unitats de l'Administració sanitària.
 • Els Organismes Públics de Recerca (OPI).

Quantia

La quantia màxima és de 100.873.552,92 euros.

Termini de presentació de sol·licituds

-Actuacions objecte d'ajuda dels Subprogrames Estatals de Formació, Incorporació i Mobilitat

 • Contractes PFIS: 4 de febrer al 27 de febrer de 2020.
 • Contractes i-PFIS: 4 de febrer al 27 de febrer de 2020.
 • Ajudes de formació en gestió de la recerca en salut (FGIN): 21 de gener al 12 de febrer de 2020.
 • Contractes Riu Hortega: 22 de gener al 18 de febrer de 2020.
 • Contractes de gestió en recerca en salut en els IIS: 21 de gener al 12 de febrer de 2020.
 • Contractes Miguel Servet: 22 de gener al 18 de febrer de 2020.
 • Contractes Miguel Servet tipus II: 28 de gener al 19 de febrer de 2020.
 • Contractes Sara Borrell: 28 de gener al 19 de febrer de 2020.
 • Contractes Juan Rodés: 30 de gener al 20 de febrer de 2020.
 • Contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora en el Sistema Nacional de Salut: 22 de gener al 18 de febrer de 2020.
 • Contractes de personal tècnic bioinformátic de suport a la recerca en els IIS: 28 de gener al 19 de febrer de 2020.
 • Ajudes per a la mobilitat del personal investigador (Modalitat M-BAE): 21 de gener al 12 de febrer de 2020.
 • Ajudes per a la mobilitat del personal investigador (Modalitat M-AES): 21 de gener al 12 de febrer de 2020.

-Actuacions objecte d'ajuda del Subprograma Estatal de Generació de Coneixement

 • Projectes de Recerca en Salut (Modalitat Projectes de recerca en salut): 21 de gener al 13 de febrer de 2020.
 • Projectes de Recerca en Salut (Modalitat Projectes de desenvolupament tecnològic en salut): 28 de gener al 20 de febrer de 2020.
 • Projectes de programació conjunta internacional: 10 de juny al 9 de juliol de 2020.

El termini per a la generació i presentació de les sol·licituds mitjançant l'aplicació informàtica finalitzarà a les 15.00 hores, hora peninsular, del dia de finalització indicat.

[Font: BOE. Núm. 310. 26/12/2019]

[Foto: Philippe de la vie / Tex / CC BYND 2.0]

El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.