La Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI), a través de la seva Fundació (FEMI), convoca diverses ajudes a la recerca 2015.

L'objectiu de la SEMI és promocionar una recerca clínica qualitativa, liderada i constituïda fonamentalment per internistes.

Les ajudes a la recerca FEMI, relacionades a continuació, seran per a projectes de contrastada qualitat científica:

Llegeix més...

En el BOE núm. 126, de 27 de maig de 2015, s'ha publicat l'Ordre SSI/974/2015, per la qual es convoquen subvencions a entitats de qualsevol titularitat, sense ànim de lucre, destinades al finançament de programes de prevenció i control de la infecció per VIH i sida per a l'any 2015.

L'any 2010 es varen establir les bases reguladores per a la concessió d'aquestes ajudes a entitats sense ànim de lucre. En la convocatòria actual es finançaran les despeses d'aquestes entitats, derivades de les actuacions de prevenció i control de la infecció per VIH i sida per a l'any 2015.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és aconseguir la igualtat entre els ciutadans, així com coordinar i complementar la prevenció i control de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) entre les diferents administracions públiques que componen el Pla Nacional sobre la Sida.

Llegeix més...

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha autoritzat la concessió de tres subvencions a favor de l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM), l'Associació d'Ajuda a l'Acompanyant del Malalt (ADAA) i el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB), per un valor total de 68.500 euros, per dur a terme projectes en favor dels malalts o els seus familiars.

A l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM), li han concedit 50.000 euros, amb la finalitat de finançar el projecte "Neurorehabilitació integral per a persones afectades d'esclerosi múltiple i altres patologies neurodegeneratives" per a l'any 2015.

A l'Associació d'Ajuda a l'Acompanyant del Malalt (ADAA), li han atorgat 9.500 euros, per finançar el projecte "Atenció per a famílies traslladades per malaltia greu" per a l'any 2015.

Llegeix més...

S'ha celebrat la reunió del Comitè de Seguiment del Programa Operatiu dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER 2007-2013) de les Illes Balears.

En aquesta reunió s'ha aprovat l'execució anual de l'exercici 2014 del Programa Operatiu FEDER.

Els ajuts s'han destinat, entre altres coses, a millorar el sistema d'informació hospitalària de l'Hospital Universitari Son Espases, els serveis d'Administració electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a promoure l'economia del coneixement.

Llegeix més...

En el BOE núm. 109, de 7 de maig de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convoquen ajudes a entitats privades sense finalitats de lucre i d'àmbit estatal, per a la realització de programes supracomunitaris sobre addiccions l'any 2015.

L'Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016 va ser aprovada en la Conferència Sectorial del Pla Nacional sobre Drogues i consensuada amb les Comunitats Autònomes.

Aquestes ajudes persegueixen la consecució de la igualtat dels ciutadans, relacionada amb la disminució de les addiccions, i promouen la prevenció i la protecció de la salut pública.

Llegeix més...

La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) convoca les ajudes per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació 2015.

La finalitat d'aquestes ajudes és recolzar el finançament dels projectes de divulgació i comunicació de la ciència que acostin la recerca, la tecnologia i la innovació als ciutadans.

Aquesta edició té un pressupost de 3.250.000 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 10 de juny de 2015.

Llegeix més...

La Fundació BBVA convoca les ajudes a projectes de recerca 2015 que responen, entre altres coses, al compromís de la Fundació BBVA amb l'impuls de la recerca científica, des de la recerca bàsica, traslacional i aplicada.

Entre els destinataris d'aquestes ajudes es troben les institucions públiques o privades no lucratives amb activitat investigadora.

En Biomedicina es concediran 5 ajudes a projectes, l'import de les quals serà de 150.000 euros com a màxim, de les àrees següents:

Llegeix més...

En el BOE núm. 96, de 22 d'abril de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 del procediment de concessió d'ajudes corresponents a les accions de dinamització Projectes Europa Excel·lència.

Aquestes accions corresponen al Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016, que al seu torn s'estructura en quatre programes associats als objectius generals de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació.

L'objectiu d'aquestes accions és promoure la internacionalització de les activitats de R+D i contribuir a la cooperació i avanç del coneixement a l'Espai Europeu de Recerca.

Aquesta convocatòria té dues modalitats:

Llegeix més...

En el BOE núm. 94, de 20 d'abril de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen subvencions per al Subprograma de Mobilitat dins del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 en R+D+I.

Aquesta convocatòria correspon al Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2013-2016 en R+D+I, que a la vegada s'estructura en quatre programes associats als objectius generals de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació.

Un dels objectius d'aquestes ajudes de l'any 2015 és afavorir la incorporació temporal dels investigadors a centres de recerca estrangers, laboratoris, grans instal·lacions, etc.

Llegeix més...

La Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears ha convocat les ajudes per a publicacions mèdiques en anglès.

L'objectiu és facilitar als metges col·legiats a les Illes Balears la publicació d'articles científics en revistes de llengua anglesa.

La dotació econòmica està formada per un fons de 3.000 euros anuals per a la subvenció del 50 % del cost de la traducció, amb un màxim de 500 euros per al primer signant i any.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 30 d'abril de 2015.

Llegeix més...