El Servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Universitari Son Espases de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han publicat, junt amb la Universitat de les Illes Balears, un estudi sobre la quantificació de la intensitat de la fluorescència mitjançant un programari d'anàlisi del color basat en el model de color RGB de la colangiografia de fluorescència en l'infraroig pròxim amb una dosi molt baixa de verd d'indocianina.

Llegeix més...

El grup d'investigació Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació de Riscos (NuBE), de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició (CIBEROBN) i la Universitat de les Illes Balears (UIB), han publicat un estudi sobre com els microARN de la llet materna relacionats amb la funció de la leptina i l'adiponectina poden ser modulats per la dieta materna i influir en el fenotip de les cries de rata.

Llegeix més...

El Grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), amb membres del CIBEROBN i el laboratori de neurofisiologia del departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears, el Laboratori d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases i Atenció Primària de Mallorca, han participat en un estudi sobre l'augment a l'adherència a la dieta mediterrània després d'una intervenció en l'estil de vida millora l'estat oxidatiu i inflamatori en pacients amb malaltia del fetge gras no alcohòlic.

Llegeix més...

El Translational Pancretatic Cancer Oncogenesis Group de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han publicat un estudi sobre com la proteïna de la membrana plasmàtica i lisosomal lligada a l'autogàmia PLAC8 és un factor clau per a l'entrada del SARS-CoV-2 en les cèl·lules humanes. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

El Grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), amb membres del CIBEROBN i el laboratori de neurofisiologia del departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears, ha participat en lla publicació d'un estudi d'any de seguiment sobre el pes desitjat i la seva associació amb la salut, comportaments i percepcions relacionades amb la salut en població major amb excès de pes. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...