Categories: Estudis i projectes, COVID-19

La coexistència de nivells baixos d'albúmina i obesitat empitjora els resultats clínics entre pacients ingressats per SARS-CoV-2

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei d'Endocrinologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer i l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) han publicat un estudi sobre com la coexistència de nivells baixos d'albúmina i obesitat empitjora els resultats clínics entre els subjectes ingressats per infecció de SARS-CoV-2.

Joana Nicolau, Luisa Ayala, Pilar Sanchís, Irene Rodríguez, Andrea Romano, Keyla Dotres, Antelm Pujol i Lluís Masmiquel, endocrinòlogues de l'Hospital Universitari Son Llàtzer i investigadores de l'IdISBa, han publicat l'article amb el títol "The coexistence of low albumin levels ad obesity worsens clinical outcomes among subjects admitted for sars-cov-2 infection" a la revista Clinical Nutrition ESPEN.

L'espectre clínic de la infecció per SARS-CoV-2 és molt ampli, i va des de la infecció asimptomàtica fins a la pneumònia greu. No obstant això, la majoria de les víctimes mortals relacionades amb la COVID-19 han estat ancians, fràgils i pacients amb comorbiditats, com l'obesitat, grups que també presenten altes taxes d'un estat nutricional deficient. Es volia avaluar l'impacte en els resultats clínics de la coexistència de qualsevol grau d'obesitat i nivells baixos d'albúmina a l'ingrés entre els pacients amb COVID-19.

Es tracta d'una subanàlisi d'un estudi anterior en el qual es van avaluar transversalment 75 pacients ingressats per COVID-19. En aquesta anàlisi, els pacients es van dividir en dos grups, segons la presència d'obesitat i nivells d'albúmina a l'ingrés inferiors a 3,5 g/dl.

La combinació d'obesitat i hipoalbuminèmia pot empitjorar el pronòstic dels pacients amb una infecció per SARS-CoV-2. Per tant, la ràpida identificació i millora de l'estat nutricional podria ser beneficiosa.

Referència de l'article
Nicolau J, Ayala L, Sanchís P, Rodríguez I, Romano A, Dotres K, et al. The coexistence of low albumin levels and obesity worsens clinical outcomes among subjects admitted for sars-cov-2 infection. Clin Nutr ESPEN. 2021. doi: 10.1016/j.clnesp.2021.09.722. PubMed PMID: 34857231.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Infosalut / Dona esperant al carrer Sindicat / CC BY-NC-SA 4.0]