En el BOE núm. 124, de 25 de maig de 2015, s'ha publicat la Resolució de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), per la qual es convoquen les beques de formació.

L'AEMPS, creada l'any 2011, està adscrita al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i garanteix la qualitat, la seguretat, l'eficàcia i la correcta informació dels medicaments i productes sanitaris, des de la seva investigació fins a la seva utilització, amb la finalitat de promocionar la salut de les persones, de la sanitat animal i del medi ambient. També legitima els medicaments d'ús veterinari, els cosmètics i els productes d'higiene personal.

Es convoquen 13 beques de formació, amb un import màxim anual de 260.462,28 euros. La quantia mensual és de 1.669,63 euros.

Llegeix més...

La Fundació Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) ha convocat l'edició anual de Beques Fundació SEOM 2015, composta de diverses categories.

La Fundació està compromesa a informar i formar en Oncologia a diferents col·lectius: metges, administració sanitària, pacients, etc., contribuint alhora a la formació, informació i suport dels pacients oncològics i del seu entorn.

Poden accedir a aquesta convocatòria els socis de la SEOM.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 14 de juny de 2015.

Llegeix més...

La Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears ha convocat les Beques de Rotació Externa per a Metges Residents.

L'objectiu de les beques és facilitar la formació als metges residents als hospitals de Balears, amb el patrocini del Banc de Sabadell.

La dotació econòmica és la següent:

  • Dues beques de 1.500 € per realitzar rotacions a hospitals espanyols.
  • Dues beques de 3.000 € per realitzar rotacions a hospitals estrangers.
Llegeix més...

La Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears ha convocat les Beques d'Innovació per a Metges Col·legiats, excepte MIR.

L'objectiu d'aquestes beques és proporcionar als metges col·legiats a les Illes Balears (excepte MIR) la formació, durant almenys un mes, en tècniques diagnòstiques o terapèutiques, en centres sanitaris nacionals i estrangers.

La dotació econòmica és de 1.500 euros per a estades en centres espanyols i de 3.000 euros en centres estrangers.

Llegeix més...

La Fundació Víctor Grífols i Lucas, dedicada a la promoció de la bioètica, ha convocat sis beques de recerca, per un import de 5.000 euros cadascuna, per a projectes d'investigació que desenvolupin temes sobre bioètica i la seva aplicació pràctica.

Els projectes podran ser individuals o col·lectius.

El termini per a la presentació dels projectes finalitza el 31 de maig de 2015.

Llegeix més...

La Fundació Patronat Científic de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears ha resolt atorgar les següents beques als metges residents i una altra beca per a la realització de la tesi doctoral. 

Beques Banc Sabadell de rotació externa a hospitals estrangers. Aquestes beques estan dotades amb 3.000 euros cadascuna, i s'han concedit a:

Llegeix més...

La Fundació Víctor Grífols i Lucas promou la bioètica mitjançant el diàleg entre especialistes de diferents àrees de coneixement.

La Fundació  Grífols ha publicat la XVI convocatòria de sis projectes de recerca amb l'objectiu d'impulsar l'estudi en el camp de la Bioètica.

La convocatòria està oberta a projectes de recerca sobre Bioètica i la seva aplicació pràctica. Poden ser individuals o en equip.

La dotació econòmica de cada beca es de 5.000 euros

El termini de presentació dels projectes finalitza el 31 de maig de 2014.

Els projectes premiats podran ser publicats per la Fundació per a la seva divulgació pública sense finalitat lucrativa.

Llegeix més...

El Col·legi d'Infermeria de les Illes Balears convoca la concessió de beques per a comunicacions orals o pòsters, presentats en congressos científics d'infermeria durant tot l'any 2013 d'àmbit estatal o internacional.

L'import total a repartir entre totes les sol·licituds serà de 9000 euros. La quantitat màxima per a cadascuna de les beques es de  300 euros. 

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de desembre de 2013.

Llegeix més...

A través de la Fundació Patronat Científic, el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB) atorgarà set beques per fomentar la rotació externa i tesis doctorals entre els metges joves.

Es concecerán tres tipus de beques a metges residents:

  • Les beques Banc de Sabadell de rotació externa. 
  • Les beques Acadèmia Mèdica Balear de rotació externa. 
  • La beca Mutual Metgessa per a la realització de tesi doctoral.
Llegeix més...

La Fundació Víctor Grífols i Lucas ha convocat les beques de recerca sobre bioètica 2012/2013. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de maig.

La Fundació convoca anualment quatre beques per dur a terme projectes de recerca relacionats amb la Bioètica i la seva aplicació pràctica.

La dotació econòmica de les beques és de 5.000 euros cada una.

Llegeix més...