La Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB) convoca les beques següents:

Beques d'innovació

L'objectiu d'aquestes beques és facilitar als metges col·legiats a les Illes Balears, excepte MIR, la formació, durant almenys un mes, a centres sanitaris nacionals i estrangers en tècniques diagnòstiques o terapèutiques.

Beques Fundació Banc Sabadell de rotació externa

La seva finalitat és possibilitar als metges, que realitzin la residència en hospitals de les Illes Balears, la formació, durant almenys un mes, a centres hospitalaris nacionals i estrangers, en el darrer any de la residència o en acabar-la, amb el patrocini de la Fundació Banc Sabadell.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) ha atorgat 45 beques, per un import total de 10.927,39 euros, als col·legiats que han presentat comunicacions o pòsters en congressos nacionals o internacionals al llarg del 2016.

La majoria de treballs estan associats a la temàtica de la salut mental: anorèxia, bulímia nerviosa, trastorns de personalitat, suïcidi, assetjament escolar, musicoteràpia per al tractament de l'ansietat nerviosa, etc. Així mateix, s'han tractat els temes de la psicoeducació en familia, implantació de guies de bones practiques i cures pal·liatives o al final de la vida.

Rosa Maria Hernández, presidenta del COIBA, ha destacat entre altres coses, que "la infermera és la professional que mira a la persona en tota la seva complexitat, des d'una perspectiva holística, tenint en compte la seva situació física, però també mental, el seu entorn sociofamiliar i laboral".

Llegeix més...

La Fundación Leucemia y Linfoma convoca la Beca Marcos Fernández adreçada a finançar projectes d'equips d'investigació o de metges especialistes en Hematologia, Oncologia per contribuir a la millora en el diagnòstic i tractament de la leucèmia, el limfoma, el mieloma i altres malalties hematològiques.

S'hi poden presentar els metges especialistes en Hematologia o Oncologia o MIR que es trobin en el darrer any de formació o bé especialistes en Pediatria que acreditin un període de formació postgraduada específica en Hematologia o Oncologia.

També s'hi poden presentar els llicenciats en Biologia, Farmàcia i/o Química que acreditin un període no inferior a 4 anys de formació postgraduada o que estiguin adscrits a un centre hospitalari o grup de recerca relacionat amb aquestes malalties.

El termini per a la presentació de la sol·licitud de la beca finalitza el 10 de gener de 2017.

Llegeix més...

La Acadèmia Mèdica Balear va lliurar les beques per a la Rotació de Residents 2016.

L'acte comptar amb la presència del Dr. Antoni Bennasar, president del Col·legi de Metges; la consellera de Salut, Patricia Gómez; el Dr. Jordi Regna, president de l'Acadèmia Mèdica Balear; i el Dr. Àlvar Net, president de la Académia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Aquestes beques dotades econòmicament per la Acadèmia de Ciències Mèdiques, compten amb un pressupost de 1.500 euros cadascuna.

Llegeix més...

L'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària (AEP) ha publicat la Primera convocatòria de beques per estades de pediatres a l'estranger.

Es convoquen 2 beques, per un import de 30.000 € cadascuna, per a estades de llarga durada de pediatres membres de l'AEP a centres hospitalaris o de recerca estrangers, amb l'objectiu de fomentar l'aprenentatge de tècniques diagnòstiques, terapèutiques o de laboratori en centres de reconegut prestigi internacional.

L'estada, d'una durada de 12 mesos, es realitzarà a partir del mes de gener de 2017.

Llegeix més...

El vicepresident del Govern, Bien Barceló, acompanyat pel director general d'Innovació i Recerca, Pep Lluís Pons, i pel director general de Fons Europeus, Félix Pablo, ha manifestat que les properes setmanes sortiran convocatòries per un total de 23 beques i contractes per a investigadors, per un valor total de 1.891.418 euros. La dotació esmentada suposa un 14,87 % d'increment respecte a les convocatòries de l'any 2015.

Aquestes convocatòries estan emmarcades en la línia d'actuació "Capital Humà" del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017, en els programes de Formació de personal d'R+D+I i en el d'Incorporació de personal d'R+D+I.

La finalitat d'aquestes beques és formar al personal d'R+D+I i incorporar personal d'R+D+I en el sector públic i també en el privat.

Llegeix més...

El Centre Nacional d'nvestigacions Cardiovasculars (CNIC) ha obert la convocatòria 2016 del Programa Becas Master

Els participants, de qualsevol nacionalitat, hauran de ser graduats en alguna ciència biomèdica amb la titulació necessària per accedir als estudis d'un Màster Oficial d'una Universitat Espanyola i que vagin a desenvolupar el projecte experimental del Màster (si ho hi hagués) en un dels laboratoris del CNIC.

La finalitat d'aquestes beques és perfeccionar el potencial de recursos humans en el camp de la recerca cardiovascular, així com oferir ajuda econòmica per poder cursar un màster oficial de qualsevol universitat espanyola.

Llegeix més...

La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC) ha convocat les Beques Isabel Fernández, amb la finalitat de potenciar la recerca en l'àmbit de la Medicina Familiar i Comunitària.

Hi poden participar els metges de família i socis de la semFYC que estiguin cursant un programa de doctorat en el moment en què facin la sol·licitud. Un altre requisit és estar inscrits en el 36 Congrés de la semFYC. Més informació a l'Agenda d'Infosalut.

El termini per enviar les propostes de projectes finalitza el 30 d'abril de 2016.

Llegeix més...

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB) ha convocat una beca per al millor estudi sobre urologia i andrologia

La dotació econòmica de la beca és de 1.500 euros.

Podran participar a la convocatòria els doctors, llicenciats o graduats en medicina o en ciències afins de la Unió Europea.

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades d'una memòria justificativa del treball a realitzar, que s'haurà de trametre a la secretaria general abans del dia 1 d'abril de 2016.

Llegeix més...

La Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB) ha convocat les Beques Banc de Sabadell de Rotació Externa.

L'objectiu d'aquestes beques és facilitar la formació als metges que realitzin la residència de darrer any a hospitals de les Illes Balears, o en acabar-la, durant almenys un mes, a centres hospitalaris nacionals i estrangers.

La dotació econòmica de les beques és la següent:

Llegeix més...