Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Es fa pública la situació de la pandèmia per tal d'aplicar les mesures excepcionals de contenció

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 105, de dia 7 d'agost, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum de 6 d’agost de 2021, per la qual es fa pública la situació de la incidència acumulada i de la pressió hospitalària a cada una de les Illes Balears, amb l’objecte de determinar l’aplicació de les mesures que corresponen en cada cas, d’acord amb allò que disposa l’Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals per contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19.

Les dades relatives a la incidència acumulada a 14 dies per cada 100.000 habitants (IA14) a cada una de les Illes Balears, són:

Mallorca: 755,60 / Menorca: 635,99 / Eivissa: 195,97 / Formentera: 520,19

Les dades relatives a la pressió hospitalària (percentatge d'ocupació) de malalts per COVID-19 en relació amb llits de cures crítiques i a llits d'hospitalització ordinària a cada una de les Illes, són:

Mallorca - Llits crítics: 24,11 % / Llits planta: 10,22 %

Menorca - Llits crítics: 18,52 % / Llits planta: 6,06 %

Eivissa i Formentera - Llits crítics: 14,75 % / Llits planta: 20,92 %

En conseqüència, no es permetran reunions socials o familiars de persones en l'horari comprès entre les 01.00 i les 6.00 hores, excepte si es tracta de persones convivents, a cap de les Illes Balears, des del moment en què es publiqui aquesta Resolució fins a les 24.00 hores del dia 23 d'agost de 2021.

[Font: BOIB núm. 105. 07/08/2021]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19