Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

El Govern elimina l'obligació de presentar QR d'entrada a les Illes per a les persones amb certificat de vacunació

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Govern ha aprovat perllongar els controls d’entrada als ports i aeroports de l’arxipèlag, amb l’autorització prèvia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB), però deixarà de sol·licitar el formulari de viatge per a persones vacunades (serà suficient presentar el certificat Covid). També puja a 12 anys l'edat mínima pel que fa a l’obligació de presentar pauta completa de vacuna, prova negativa o justificant d’haver passat la malaltia. Fins ara el llindar estava en 6 anys.

Aquesta mesura entrarà en vigor en el moment en què el TSJB l’autoritzi.

D'altra banda, l’executiu autonòmic, d’acord amb els sindicats i les patronals reunits en el marc de la Mesa de Diàleg Social, ha aprovat en el Consell de Govern d’avui dimecres, 8 de setembre, que —tret que la normativa municipal disposi específicament un marc horari més restringit— les activitats col·lectives de caràcter social, cultural, esportiu, d’oci, de restauració i d’hoteleria a Eivissa han de concloure a les 2.00 h en lloc de la 1.00 h com fins ara. D’aquesta manera, queden homologades totes les illes.

Aquesta mesura vigirà des d’aquest dijous, 9 de setembre, una vegada publicada en el BOIB, fins al 27 de setembre.

Situació epidemiològica

D’acord amb les dades proporcionades pel Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació de les Illes Balears, les Illes Balears presenten una incidència acumulada a 14 dies per 100.000 habitants (IA14) en població general de 217,9, la qual cosa representa un nivell de risc elevat, d’acord amb els llindars establerts per l’avaluació de risc en el document "Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19" aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

No obstant això, el nivell de risc quant a la incidència acumulada difereix significativament a cada illa. Així, el nivell de risc és molt elevat a Eivissa, amb una IA14 de 318,1; a Mallorca i Formentera, amb una IA14 de 210,8 i 176,4 casos per 100.000 habitants, respectivament, el nivell de risc és elevat. Finalment, amb 131,7 casos per 100.000 habitants, el risc se situaria en nivell mitjà a Menorca.

La taxa de positivat és del 3,63%. Aquest indicador es troba lleugerament per damunt del llindar definit per l’ECDC per sota del qual es pot considerar la situació epidemiològica en situació de control (3%). Malgrat això, l’evolució de les darreres setmanes fa que es pugui pronosticar que pròximament es pugui assolir aquest objectiu.

Pel que fa a la situació als hospitals, aquests van arribar al pic d’ocupació a mitjan agost, i s’ha observat una millora gradual, més significativa de llits d’hospitalització en planta que d’unitats de cures intensives, durant les darreres tres setmanes. Així, l’ocupació de llits per hospitalització per COVID-19 es troba de manera global en un nivell de risc baix, situada a 4,24%, mentre que l’ocupació de llits de cures crítiques, amb un 17,60%, es troba en un nivell de risc elevat.

En termes absoluts, el dia 6 de setembre es comptabilitzen 60 pacients hospitalitzats en unitats de cures crítiques per COVID-19, mentre que el dia 19 d’agost eren un total de 77 (disminució d’un 22%). D’altra banda, l’hospitalització a planta de COVID-19 era de 257 pacients el dia 19 d’agost, i va baixar fins a 134 el dia 6 de setembre, una disminució del 48% en dues setmanes.

En relació amb l’impacte que el procés de vacunació està tenint en la dinàmica d’hospitalitzacions (amb prop d’un 80% de la població diana ja immunitzada amb pauta completa a les Illes Balears), la incidència d’ingressos a UCI observada a dia de 30 d’agost als hospitals de les Illes Balears era 12 vegades superior en el grup de població major de 60 anys no immunitzada que en el grup de població de la mateixa edat vacunada. D’altra banda, aquesta diferència es magnifica en el grup de menors de 60 anys, en el qual, malgrat que presenta de manera generalitzada menys incidències de malaltia greu, el grup no immunitzat té una incidència 34 vegades superior que la població vacunada.

Mesures per àmbits i sectors

Parcs / Platges

Els parcs infantils o espais d’ús públic a l’aire lliure similars, així com platges, poden estar oberts al públic, excepte entre les 24.00 i les 6.00 hores. En el cas de les platges, els ajuntaments continuen estant habilitats per poder avançar l’hora de tancament.

Fins ara, aquests espais havien de tancar a les 22.00 h.

Noces / Vetles

En les noces i vetles hi poden participar un màxim de 100 persones en espais interiors i 200 en espais exteriors, amb un 50% de cabuda màxima. Es recomana que tots els assistents majors de 12 anys estiguin vacunats amb pauta completa, s’hagin sotmès a una PDIA llevat que hagin patit la malaltia en els sis mesos anteriors.

Fins ara, en les vetles i noces hi poden participar un màxim de 50 persones en espais interiors i 120 persones en espais exteriors, amb un 50% de cabuda màxima.

Recintes sanitaris

Continua sent obligatori l’ús de mascareta quirúrgica per accedir a recintes sanitaris, però s’hi afegeix la possibilitat de fer servir mascaretes FFP2.

Serveis Socials

S’estableix que, en relació amb els serveis i les prestacions en matèria de serveis socials, es formaran grups estables d’usuaris dels serveis i les intervencions per part dels professionals seran sempre que sigui possible amb el mateix grup estable o individual. S’intentarà evitar la interacció entre els diferents grups estables.

Esport

S’introdueix la recomanació que, per accedir a les instal·lacions esportives, els practicants i esportistes majors de 12 anys hagin rebut la pauta completa de vacunació, o bé que hagin superat la COVID-19, dins els 6 mesos precedents, o en darrera instància, que s’hagin sotmès a una prova PCR amb resultat negatiu dins les 72 hores anteriors a l’activitat o un test ràpid d'antígens amb el mateix resultat dins les 48 hores anteriors a l'activitat.

Excepcionalment, els esportistes federats, a partir dels 10 anys, poden entrenar i competir fora del seu grup estable si són convocats per una selecció balear, o si el club justifica de manera pertinent la necessitat de canviar de grup. En aquest cas, s’han de seguir les indicacions de les autoritats competents per raó de la matèria.

Ara es permetia per a tots els esportistes federats sense límit d’edat i no es preveia la possibilitat per justificació del club de la necessitat.

També s’autoritzen els esdeveniments esportius a partir de dia 1 de setembre amb un màxim de 3.000 participants. S’elimina, per tant, la referència temporal. La Direcció General d’Esports podrà autoritzar esdeveniments amb una participació de més de 3.000 persones, sota els criteris de la Direcció General de Salut Pública i Participació.

S’haurà de garantir que hi hagi com a mínim un seient entre persones en tots els casos, siguin convivents o no, en lloc dels dos seients de separació que es requerien abans (llevat que es tractàs de persones convivents).

Es recomana que tant participants com assistents a les competicions i als entrenaments esportius hagin rebut la pauta completa de vacunació, o bé que hagin superat la COVID-19 dins els 6 mesos precedents o, en darrera instància, que s’hagin sotmès a una prova PCR amb resultat negatiu dins les 72 hores anteriors o un test ràpid d’antígens amb el mateix resultat dins les 48 hores anteriors a l’esdeveniment.

Abans només es feia expressa la recomanació a assistents.

Cultura i espectacles

Els teatres, els auditoris, les sales de concerts i els espais similars poden dur a terme esdeveniments i activitats amb un 75% de la cabuda màxima i els espectadors han de dur mascareta protectora.

A partir d’ara, no serà obligatori que hi hagi com a mínim un seient lliure entre persones o grups de persones no convivents a la mateixa filera.

Als cinemes, als circs de carpa i als espais similars es poden dur a terme esdeveniments i activitats amb un 75% de la cabuda màxima sempre que els organitzadors o titulars de l’establiment no permetin als espectadors el consum d’aliments i begudes a les butaques de la sala. Els espectadors també han de dur mascareta protectora homologada. Tampoc no serà necessari que hi hagi com a mínim un seient lliure entre persones o grups de persones no convivents a la mateixa filera.

Es permet el consum de begudes i aliments a les activitats culturals en espais interiors, excepte als concerts de música en viu, seguint les mesures COVID-19 específiques per a l’àmbit de la restauració, incloent-hi les referents a les condicions de ventilació, cabudes màximes i l’obligatorietat de disposar de mesuradors de CO2 visibles pel públic. En aquests casos l’ús de la mascareta serà obligatori llevat del moment precís d’ingesta d’aliments o begudes.

En recintes a l’aire lliure i en altres locals i establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives, es poden dur a terme esdeveniments i activitats amb l’assistència d’un màxim de 500 persones en espais tancats i d’un màxim de 2.500 persones en espais a l’aire lliure, en ambdós casos amb un 75% de la cabuda màxima. Malgrat això, es pot fer servir el 100% de la cabuda de l’espai si els assistents no excedeixen de 300.

Es pot superar el nombre de persones permeses fins a un màxim de 1.000 persones en espais tancats i d’un màxim de 5.000 persones en espais a l’aire lliure, sempre que es disposi d’una autorització prèvia de la Direcció General de Cultura en funció de l’avaluació de la situació epidemiològica i del risc de l’activitat que estableixi la Direcció General de Salut Pública i Participació, si bé no es pot superar en cap cas el 75% de la capacitat màxima de la instal·lació als cinemes, als teatres, als auditoris i als circs de carpa, ni el 50% en espais assimilats. El 25% o 50% dels seients no ocupables han d’estar repartits per totes les zones del recinte i en cap cas en una sola zona.

En els espais tancats que preveu aquest apartat, s’ha de garantir que hi hagi com a mínim un seient lliure entre persones o grups de persones no convivents a la mateixa filera en el cas d’espais amb seients fixos, i d’un metre i mig de distància entre cadires o en el cas que l’espai no compti amb seients fixos. En els espais a l’aire lliure, s’ha de garantir que hi hagi com a mínim un seient lliure entre persones o grups de persones no convivents a la mateixa filera en el cas d’espais amb seients fixos, i d’un metre de distància entre cadires o en el cas que l’espai no tengui seients fixos.

Restauració

El límit de persones per taula a la restauració és de 8 persones a interiors i 12 persones a exteriors a totes les illes. Cal recordar que a Eivissa eren 4 persones a interiors i 8 persones a exteriors.

Congressos

A partir d’ara, els congressos es poden dur a terme amb una cabuda màxima del 75%. S’elimina l’excepció per a congressos sanitaris, que limitava l’assistència a un màxim de 1.000 persones.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 08/09/2021]

[Foto: Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat]

Què en diu la premsa
*08/09/2021 noticiasmallorca.es - El Govern elimina la obligación de presentar Qr de entrada en las islas para las personas con certificado de vacunación.
*08/09/2021 dbalears.cat - Les persones amb certificat de vacunació no hauran de presentar el QR d'entrada a les Balears.
*08/09/2021 noudiari.es - El Govern suprime el ‘QR’ para viajeros nacionales que presenten el pasaporte Covid.
*08/09/2021 diariodemallorca.es - El código QR deja de ser obligatorio al entrar en las islas para los vacunados.
*09/09/2021 periodicodeibiza.es - Baleares dejará de exigir el formulario a los viajeros con pasaporte COVID.

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19