Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia, Recursos humans

Mesures completarias en el ámbito laboral: sanitat i serveis socials, degudes al COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 86, de 28 de març, s'ha publicat el Reial Decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, a l'àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19, per les quals es veuen afectats, entre d’altres, els centres sanitaris i d'atenció a persones majors.

En el context estat d'alarma, amb motiu de la crisi sanitària originada per la pandèmia del COVID-19, així com de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, i amb la finalitat d'arbitrar un conjunt de mesures que permetessin pal·liar, en certa manera, la crisi sanitària, econòmica i social generada per aquesta pandèmia, es resol prendre les mesures següents, d’acord a la normativa d'aplicació:

Manteniment d'activitat de centres sanitaris i centres d'atenció a persones majors

Durant la vigència de l'estat d'alarma, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves possibles pròrrogues, s'entenen com a serveis essencials per a la consecució de les finalitats descrites en aquest, qualsevol que sigui la titularitat, pública o privada o el règim de gestió:

  • Els centres, serveis i establiments sanitaris, que determini el Ministeri de Sanitat.
  • Els centres socials de majors, persones dependents o persones amb discapacitat, en els termes especificats pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

De conformitat amb aquest caràcter essencial, els establiments a què es refereix l'apartat anterior hauran de mantenir la seva activitat, podent únicament procedir a reduir o suspendre la mateixa parcialment en els termes en què així ho permetin les autoritats competents. L'incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents per al compliment del que es preveu a l’article normatiu, serà sancionat conformement a les lleis, en els termes establerts dels estats d'alarma, excepció i lloc.

Modificació del Reial decret llei de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19

CONTRACTACIÓ

L'adopció de qualsevol mena de mesura directa o indirecta per part de les entitats del sector públic per a fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, d'acord amb l'aplicació del reglament actual.

D'acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, a tots els contractes que hagin de celebrar-se per les entitats del sector públic per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per a fer front al COVID-19, els resultarà d'aplicació la tramitació d'emergència.

El deslliurament dels fons necessaris per a fer front a les despeses que generi l'adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones enfront del COVID-19 podrà realitzar-se a justificar.

També es contempla un apartat sobre la contractació a l'estranger.

Podeis consutar i ampliar tota la informació en el BOE de dia 28 de març.

[Fuente: BOE. Núm. 86. 28/03/2020]

[Foto: Infosalut / Hospital Comarcal d'Inca / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.