Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Mesures excepcionals per a l'accés de la població a diferents productes higiènics

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 109, de dia 19 d'abril de 2020, s'ha publicat l'Ordre SND/354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per a garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19.

Objectiu

L'objectiu d'aquesta ordre publicada pel Ministeri de Sanitat és fixar les garanties suficients perquè els ciutadans puguin accedir, de forma informada i en condicions econòmiques no abusives, a determinats productes de protecció.

Establiment d'un procediment per a fixar l'import màxim

S'estableix el procediment per a la fixació de l'import màxim de venda al públic dels productes sanitaris (màscares quirúrgiques i guants), així com d'aquells productes necessaris (màscares higièniques i solucions hidroalcóholicas) per a la protecció de la salut de la població. La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments fixarà aquest import màxim de venda al públic.

Etiquetat  

MÀSCARES HIGIÈNIQUES

L'ordre també determina la informació que ha d'establir-se en l'etiquetatge de les màscares higièniques. Entre les dades mínimes exigibles hi trobam: les dades de l'empresa; denominació del producte; contingut de l'envàs; composició; període recomanat d'ús; característiques essencials incloent talla si és pertinent; lot de fabricació; lloc de procedència; advertiments sanitaris; recomanacions d'ús, col·locació i manteniment; especificacions tècniques; eficàcia de filtració bacteriana i respirabilidad; i preu final.

Per raons justificades d'espai, les dades obligatòries podran figurar en les instruccions, fullets o documents que acompanyin al producte.

La ciutadania haurà de fixar-se especialment en dos valors de l'etiquetatge: l'eficàcia que té la màscara com a barrera enfront de la penetració bacteriana, que ha de ser igual o superior al 90% i la pressió diferencial que es necessita per a fer passar l'aire a través de la màscara. Ha de ser inferior al 60 Pa/cm².

En el cas de les màscares higièniques reutilitzables, l'etiquetatge ha d'indicar el nombre de rentades màxim així com un mètode de rentada o higienització.

MÀSCARES QUIRÚRGIQUES

La venda unitària de màscares quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment només es podrà realitzar en les oficines de farmàcia.

Podeu consultar la citada Ordre en el BOE núm. 109, de dia 19 d’abril.

[Fonts: Ministeri de Sanitat - BOE. Núm. 109. 19/04/2020

[Foto: Infosalut / Gent passejant per Palma / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19