El Servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Universitari Son Espases, part d'ells integrats en el Grup de Simulació i 3D de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), i la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB), han publicat un article sobre la rotura esplènica espontània amb hemorràgia massiva durant la maniobra de Pringle en cirurgia hepàtica laparoscòpica.

Llegeix més...

El Servei de Farmàcia de l'Hospital Mateu Orfila ha participat en la publicació d'una enquesta de satisfacció en pacients externs de l'atenció farmacèutica mitjançant la telefarmàcia durant la pandèmia per la COVID-19 a Espanya. També hi han participat l'Hospital Universitario de Donostia, l'Hospital General Universitario Gregorio Marañón, l'Hospital Costa del Sol, la Universidad de Sevilla, l'Hospital Universitario Virgen de Valme i l'Hospital Universitario de Getafe.

Llegeix més...

El GRAPP-caIB d'Atenció Primària de Mallorca i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han publicat un estudi sobre sinèrgies entre professionals i pacients per a una atenció primària segura. També hi han participat la National University of Singapore i el Department of Family Medicine de la National University Health System, CIBERESP i la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Llegeix més...

El Grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), i membres del CIBEROBN ha participat en la publicació d'un estudi sobre la malaltia de la taca negra relacionada amb un ectoparàsit trematode causa estrès oxidatiu en Xyrichtys novacula. També hi han participat diferents centres adscrits al Govern de les Illes Balears.

Llegeix més...