Categories: Ordenació farmacèutica, Institucions sanitàries

S'acorda el pagament de factures de subministraments farmacèutics i productes sanitaris per un import de 21,8 milions

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha acordat la imputació al pressupost i el pagament de les factures corresponents al subministrament de productes de farmàcia hospitalària, productes sanitaris i materials auxiliars de la Central de Compres per als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per un import de 21,8 milions d’euros.

L’Acord preveu la imputació immediata al pressupost i el pagament a compte de les factures esmentades, les quals han estat conformades fins al dia 4 de juny de 2019 i comptabilitzades per les gerències de les diferents àrees de salut, sectors i hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears.

L’aprovació d’aquest Acord evita un retard en l’abonament de les factures esmentades que hauria condicionat els propers mesos el grau de compliment del període mitjà de pagament als proveïdors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així mateix, evita possibles reclamacions d’interessos de demora per part dels creditors.

La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma, preveu que, excepcionalment, es puguin dur a terme reconeixements extrajudicials de crèdits amb càrrec a la hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a proposta de la Conselleria d’Hisenda, per imputar al pressupost aquests pagaments, a l’efecte d’efectuar els abonaments corresponents.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 18/10/2019]

[Foto: Govern de les Illes Balears]