Categoria: Cicles formatius i universitat

Aprovat el conveni de finançament dels estudis de grau en medicina a les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha aprovat el conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a la implantació dels estudis de grau en medicina.

L'objecte del conveni és fixar les línies de col·laboració i instrumentalitzar l'aportació que el Govern de les Illes Balears concedeix a la UIB per a la implantació i consolidació dels estudis de grau en medicina a les Illes Balears. El projecte es farà en 8 cursos acadèmics.

Això suposa el compromís de cedir i equipar les infraestructures necessàries, dotar de finançament per a la implantació dels estudis i assegurar que els estudiants de medicina puguin dur a terme les pràctiques durant la carrera, per la qual cosa també s'haurà de dissenyar la integració d'aquestes a la xarxa sanitària pública balear.

El Servei de Salut es compromet a sol·licitar l'adscripció múltiple de l'edifici de l'Hospital Universitari Son Espases, amb el seu equipament, a la Universitat de les Illes Balears i al Servei de Salut de les Illes Balears, que n'assumirà el manteniment. Amb aquest objectiu, s'hi destina el mòdul 1H de Docència i el mòdul 2 de Ciències Morfològiques de Son Espases. L'equipament l'adquirirà i el mantindrà el Servei de Salut i el seu ús serà compartit entre la Facultat de Medicina i l'Hospital Son Espases. Es preveu per aquest motiu una inversió de 370.000 euros per al 2016, que es finançarà en un 50 % a través de Fons FEDER. El Servei de Salut assumirà les adaptacions necessàries en els espais i coordinarà l'ús a la unitat docent de manera compatible amb les necessitats de personal de l'hospital.

També correspondrà al Servei de Salut designar els centres hospitalaris i d'atenció primària perquè els estudiants de medicina puguin fer les pràctiques.

Finançament

El finançament necessari per a la implantació i el manteniment dels estudis de grau en medicina l'aportarà la Conselleria d'Educació i Universitat i suposarà una inversió de 218.883,72 euros per a enguany.

Dels imports de les anualitats es descomptarà el 100 % de l'import dels ingressos liquidats. Per la seva banda, el Servei de Salut assumeix les despeses corrents de les instal·lacions.

Els costos corresponents a la jornada assistencial del personal associat i vinculat entre el personal sanitari es regularan en un conveni específic entre el Servei de Salut i la UIB, que s'haurà de signar abans de dia 31 de desembre de 2016.

Per al seguiment d'aquest conveni i per a la resolució dels problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar en l'execució d'aquest, es crea una comissió mixta de seguiment formada per un representant de la Conselleria d'Educació i Universitat; un de la de Salut; un de la d'Hisenda i Administracions Públiques; un del Servei de Salut i quatre representants de la UIB.

[Font: Conselleria d'Educació i Universitat. 08/04/2016]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*03/08/2016 - Autoritzada la UIB a implantar i impartir els ensenyaments oficials del grau en Medicina.
*26/06/2016 - Presentació dels estudis de grau de medicina de la UIB als metges de l'IB-Salut.
*06/05/2016 - Primera reunió de la Comissió Gestora de la Facultat de Medicina.
*04/05/2016 - Govern, UIB i IB-Salut signen el conveni de finançament dels estudis de Medicina.
*
29/02/2016 - Autoritzada la creació de la Facultat de Medicina de la UIB.
*14/09/2015 - Presidència de Govern i la UIB treballen per oferir els estudis de Medicina l'any vinent.


*08/04/2016 Última Hora - El Govern aprueba el convenio con la UIB para poner en marcha la Facultad de Medicina.