Categoria: Formació continuada

II Jornada de l'Estratègia de Malalties Minoritàries de les Illes Balears: actualització en Malalties Minoritàries

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut, juntament amb el Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Son Espases, organitza la II Jornada de l’Estratègia de Malalties Minoritàries de les Illes Balears. Es durà a terme els dies 23 i 24 de maig de 2024 a la Sala d’actes de l’Hospital Universitari Son Espases.

Les malalties rares, poc freqüents o minoritàries es defineixen, des del punt de vista epidemiològic, perquè afecten menys de 5 de cada 10.000 habitants. No obstant això, l’impacte en els sistemes sanitaris és molt important si tenim en compte que hi ha descrites entre 6.000 i 8.000 malalties minoritàries i que poden afectar el 7% de la població mundial.

Aquestes estimacions apunten al fet que a Espanya hi pot haver al voltant de 3 milions de persones amb aquestes malalties, de les quals a les Illes Balears n’hi pot haver devers 80.000.

A més de l’impacte sanitari que suposen, és molt rellevant l’impacte que té una d’aquestes malalties sobre les persones i sobre les famílies i els cuidadors que hi estan al voltant. A l’etiologia complexa, les dificultats diagnòstiques i la incertesa de l’avaluació que presenten, cal afegir el nivell de discapacitat que comporten.

El temps a poder disposar d’un diagnòstic, la identificació de professionals capacitats per atendre les particularitats d’aquestes malalties, l’accés als medicaments orfes, l’accés a altres prestacions complementàries, la necessitat d’avançar en la recerca i fer un abordatge multidisciplinari sociosanitari són algunes de les grans àrees de desenvolupament reconegudes en aquesta matèria.

El Ministeri de Sanitat va impulsar l’Estratègia de Malalties Rares del Sistema Nacional de Salut, la primera versió de la qual les va aprovar en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 3 de juny de 2009. Aquesta Estratègia va ser avaluada l’any 2012 i actualitzada l’any 2014.

L’Estratègia recull 7 línies d’actuació, com ara la prevenció i detecció precoç de malalties minoritàries, l’atenció sanitària i sociosanitària, l’impuls a la recerca, formació i informació a professionals, persones afectades i a les seves famílies.

La comunitat autònoma de les Illes Balears va constituir el Comitè Tècnic de l’Estratègia de Malalties Rares l’any 2009. Aquest Comitè, format per professionals de tots els àmbits implicats en l’atenció a les persones amb malalties minoritàries i gestors, té per objectiu principal identificar necessitats i assessorar en la implementació dels objectius i accions que es recullen en aquesta Estratègia.

La II Jornada de l’Estratègia de Malalties Minoritàries de les Illes Balears, que s’ha programat per als dies 23 i 24 de maig 2024, s’emmarca en les activitats de difusió i formació de les estratègies.

S’iniciarà amb una primera sessió plenària, oberta a tot el públic, en la qual comptarem amb la presència de ponents en representació de quatre associacions de pacients de les nostres Illes, i amb la qual es vol donar visibilitat i conscienciar la població, els gestors i els decisors polítics sobre la situació de les persones amb malalties rares a la nostra comunitat autònoma.

Acabada aquesta primera part de la Jornada, s’iniciarà el bloc dedicat a la formació i actualització dels professionals.

S’ha tancat un programa que pretén posar el focus en la recerca més recent i en la seva aplicabilitat en la pràctica clínica. També es tractarà l’estat actual dels sistemes d’informació, al costat de ponències específiques sobre algunes malalties concretes i es compartiran ponències generals sobre aspectes transversals a les malalties minoritàries.

La Jornada es dirigeix principalment a professionals sanitaris d’hospitals, d’atenció primària i d’atenció sociosanitària que estiguin implicats en l’atenció a persones amb malalties minoritàries, així com als residents interessats en aquestes malalties. També pensam que pot ser interessant per a tots els professionals que en la seva labor diària ofereixen serveis a persones amb malalties minoritàries, com ara logopedes, treballadors socials, nutricionistes, psicòlegs i terapeutes ocupacionals.

Accedeix aquí al programa i a la inscripció a la II Jornada de l'Estratègia de Malalties Minoritàries de les Illes Balears

[Font: Conselleria de Salut]

[Foto: Banc d’Imatges Infermeres / Infermera de cures pal·liatives realitza teràpia respiratòria a un infant en una visita a domicili / CC BY-NC-ND 2.0]