Categoria: Formació continuada

Jana Planas, pediatra de Son Llàtzer, és la primera professional de les Illes Balears amb certificació NIDCAP

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

5482La Federació Internacional NIDCAP (NFI) promou el Programa d'atenció i avaluació individualitzada del desenvolupament del nounat (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program - NIDCAP, en anglès).

Aquest model, basat en l’evidència, és el més complet per entendre el comportament neonatal i organitzar l’atenció, el suport i l’avaluació del desenvolupament dels nadons prematurs i dels nounats, i les seves famílies, a l’hospital i en la transició a casa.

La Federació Internacional NIDCAP assegura la qualitat de l’educació, la formació i la certificació NIDCAP per als professionals i els sistemes de salut, i promou la filosofia i la ciència d’aquest mètode de cura, inclòs en els criteris d’excel·lència de l’assistència sanitària.

El NIDCAP és un acostament comprensiu cap a la cura basada en el desenvolupament, que tracta de manera individualitzada les metes i el nivell d’estabilitat de l’infant. Un dels components del model de cura és l’observació directa dels nounats en el seu entorn al centre de cures intensives neonatals. Emprant una eina d’observació detallada, sovint denominada “observació NIDCAP”, els comportaments del nadó es poden interpretar com a estables i relaxats o com a representació de l’estrès o incomoditat, i segons s’interpretin i les interaccions a la cura que reben, es dissenya amb l’equip de cures el pla de desenvolupament que s’adapta millor als objectius generals per al nadó.

L’Hospital Son Llàtzer desenvolupa des de 2015 el programa NIDCAP, englobat en el pla de cures centrades en el desenvolupament, que comprèn una sèrie d’intervencions dirigides a optimitzar el macroambient (llums i/o renous) i el microambient (postura, dolor, manipulacions...) i implicar els pares en el seu paper com a cuidadors principals. Es tracta d’individualitzar el temps de procediment i intervenció segons les necessitats de cada nounat, respectant el descans del nadó.

El model del NIDCAP, que inclou aquesta observació, descriu el desenvolupament d’un ambient cada vegada més favorable i apropiat, des de l’espai físic pròpiament dit fins a les cures que es presten i  interelacionades, la creixent cura de la família i del personal, l’educació continuada i la col·laboració mútua del personal, des dels cuidadors directes fins a les autoritats administratives. El programa NIDCAP requereix una profunda formació, però proporciona un recurs molt valuós per als professionals i per a les famílies.

[Font: Hospital Son Llàtzer. Servei de Pediatria]

[Foto: Hospital Son Llàtzer]