Categoria: Estudis i projectes

Pòsters presentats a les VIII Jornades IdISBa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Diferents investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) varen participar en les VIII Jornades IdISBa, que es varen celebrar a l'Hospital Universitari Son Espases entre els dies 22 i 30 de novembre i 1 i 2 de desembre de 2021.

Pòsters A1. Àrea Transversal de Ciència i Tecnologia en Salut.

R. Perelló-Roig, J. Verd, S. Bota i J. Segura, investigadors del grup Biosensors, instrumentació mèdica i anàlisi de dades (E-BIOSENS), hi varen participar amb el pòster "Lab-on-Chip VOCs sensing: Acetone detection in exhaled human breath as non-invasive diagnosis tool for diabetic patients".

M. Teresa Perelló-Trias, Joana Maria Ramis i Marta Monjo, investigadores del Grup d'Investigació en Teràpia Cel·lular i Enginyeria Tissular(TERCIT), del Research Institute on Health Sciences (IUNICS), de la Universitat de les Illes Balears i de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster "Estudi de la biocompatibilitat i bioactivitat d'empelts òssis d'hidroxiapatita bovina modificats".

Maria del Mar Ferrà-Cañellas, Laura García-Sureda, Joana Maria Ramis i Marta Monjo, investigadores del Grup d'Investigació en Teràpia Cel·lular i Enginyeria Tissular(TERCIT), del Research Institute on Health Sciences (IUNICS), de la Universitat de les Illes Balears i de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster "BMP4 micro-immunotherapy increases collagen deposition and reduces PGE2 release in human gingival fibroblasts and increases tissue viability of engineered 3D gingiva under inflammatory conditions".

F. Orvay Pintos, I. de Paul Bernal, J. González, R.M. Gomila Ribas, E. Cisneros Barroso, A. Rodríguez Rodríguez, J. Segura Fuster i I. Losada López, investigadors de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i de la Universitat de les Illes Balears, hi varen participar amb el pòster "Uso del MALDI-TOF para el diagnóstico precoz de la ATTRv en muestras de sangre".

P. Fuester-Parra, J. Vidal-Conti, P.A. Borràs i P. Palou, investigadors del Departament de Matemàtiques i del Grup d'Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Universitat de les Illes Balears, de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i de l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar amb el pòster "Analysing of Spanish university students' healthy habits identifying dependecies in a Bayesian network".

Andrea Craus Miguel, Juan José Segura Sampedro, Gabriel Moya Alcover, Marc Munar, Ana María Contreras Nogales, Manuel González Hidalgo, investigadors del grup SCOPIA de Cirurgia oncològica avançada, m-health i investigació tecnològica quirúrgica de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster "Aceptación del seguimiento mediante la aplicación RedScar© en pacientes reales".

Pòsters A2. Àrea de Salut Pública, Epidemiologia, Clínica i Serveis de Salut.

Chaplin, A; Sesé A; Rayo, E; Morey, M; Prohens, L; Colom, A; Castelló, A; Mitrou, P; Brockton, N; Shams-White, MM; Reedy, J; Romaguera, D, investigadors del Research Grup on Nutritional Epidemiology & Cardiovascular Physiopathology (NUTRECOR) de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de l'Hospital Universitari Son Espases, del Consorcio CIBER, M.P. Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), de l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), de la Universitat de les Illes Balears, la Universidad de Alcalá, el World Cancer Research Fund International, American Institute for Cancer Research, el Risk Factor Assessment Branch, Epidemiology and Genomics Research Program, Division of Cancer Control and Population Sciences, National Cancer Institute, hi varen participar amb el pòster "Development of a short screener to evaluate adherence to the 2018 WCRF/AICR cancer prevention recommendations in epidemiological studies and clinical settings".

Maria A. Fiol-deRoque; Maria J. Serrano-Ripoll; Encarna Sánchez; Montserrat Gens; Sofia Mira-Martínez; Ignacio Ricci-Cabello, investigadores de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), la Gerència Territorial Catalunya Central i la Gerència Territorial Camp de Tarragona, hi varen participar amb el pòster "Efectividad de SinergiAPS, una intervención basada en el Feedback de Pacientes para Mejorar la Seguridad del Paciente en Atención Primaria".

Konieczna J, Zamanillo-Campos R, Chaplin A, Morey M, Colom A, Rayo E, Moñino M, Fiol F, Salas-Salvadó J, Ruiz-Canela M, Martínez JA, Fiol M, and Romaguera D, investigadors del Grup NUTRECOR de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), el CIBEROBN, el GRAPP-caIB, el CS Son Serra la Vileta d'Atenció Primària de Mallorca, la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut d'Investigació Pere Virgili (IISPV), la Universidad de Navarra, el Precision Nutrition and Cardiometabolic Health Program de l'IMDEA Food, del CEI UAM + CSIC, hi varen participar amb el pòster "Longitudinal association of dietary carbohydrate quality with visceral fat deposition and other adiposity indicators: analysis within the PREDIMED-Plus trial".

Galmés, S; García-Carrizo, F; Picó, C; Palou, A; Rodríguez, AM., investigadors del Grup de Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació de Riscos (NuBE) de la Universitat de les Illes Balears, l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), del CIBEROBN, el Department of Adipocyte Depelopment and Nutrition (ADE), el German Institute of Human Nutrition (DIfE), hi varen participar amb el pòster "La suplementación con Pectinas Altamente Esterificadas como factor de reversión del riesgo cardiovascular asociado a una malprogramación metabólica".

Joan Ribot; Alba Serrano; Bojan Stojnić; Lana Sušak; Andreu Palou; M. Luisa Bonet, investigadors del grup Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació de Riscos (NuBE) de la Universitat de les Illes Balears, hi varen participar amb el pòster "Efectes anti-obesitat i sensibilitzants a la insulina del dermatan sulfat a ratolins".

Joan Llobera, Xènia Chela-Alvarez, Oana Bulilete, Cristian Sánchez-Rodríguez, Estela Terrer, Carmen Zarzosa, Clara Vidal-Thomàs, investigadores d'Atenció Primària de Mallorca i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster "Assaig clínic aleatoritzat per avaluar l'eficàcia d'una intervenció complexa per millorar la qualitat de vida de les cambreres de pis".

Personat A, Pérez-Martín M, Planas T, Ruiz P, Lamilla C, Carrión V, Nuñez C, Ramos M., investigadors de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut i Consum i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster "Impacto social de la COVID-19, visión cualitativa de la eficacia de las líneas telefónicas".

Pedro Castillo, Mariona Palou, Zhi Xin Yau-Qiu, Ana M. Rodríguez, Andreu Palou, Catalina Picó, investigadors del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrición y Biotecnología (Grup de Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació de Riscos, NuBE) de la Universitat de les Illes Balears, l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), el CIBEROBN, hi varen participar amb el pòster "El mioinositol ingerit durant la lactància prevé, de manera parcialment anàloga a la leptina, alteracions hipotalàmiques causades per una malnutrició gestacional lleu".

I Blanco-Mavillard, JE de Pedro-Gómez, MÁ Rodríguez-Calero, M Bennasar-Veny, G Parra-García, I Fernández-Fernández, J Bujalance-Hoyos, E Castro-Sánchez, investigadors de l'Hospital de Manacor, la Universitat de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears, l'Hospital Universitari Son Llàtzer, l'Hospital Regional Universitario de Málaga, l'Hospital Costa del Sol, l'Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, l'Hospital Comarcal d'Inca, la University of London i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) hi varen participar amb el pòster amb el títol "Intervención multimodal para prevenir el fallo del catéter intravenoso periférico en adultos (estudio PREBACP): Ensayo clínico multicéntrico aleatorizado por clúster".

Pérez-Martín M, Planas T, Cabeza E, Ramón J, Fuster M, Bonet A, Salvà M, Ramos M, investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Impacto de la crisis COVID-19 a través de los teléfonos de ayuda del Govern de les Illes balears".

Valero Andreu, Cristina Maroto, Maria Berman, Antonio Lopez, Marina Segura, Jose Antonio Salinas, Joan Figuerola, Jaume Pons, Maria Rosa Julià, investigadores de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Subpoblaciones linfocitarias T efectoras y reguladoras en neonatos con Reacción Leucemoide".

Biel Escarrer; Alexandre Moragues; Raquel Garcia; Maurici Ruiz; Dora Romaguera; Antoni Colom, investigadors de l'Hospital Universitari Son Espases, la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Inter-rater reliability of online streetscape audits: MAPS-Global in PREDIMED-Plus trial".

Pòsters A3. Àrea Malalties Infeccioses, Resistència Antibiòtica i Resposta Immunològica.

M. Berman-Riu; V. Cunill; L. Mañogil; A. López-Gómez; A. Clemente; J. Pons; JM. Ferrer, investigadors del Grup Estudi de la Resposta Immunològica en Patologia Humana i el Grup Multidisciplinari de Sèpsia de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Caracterització de l’autofàgia en limfòcits B humans per citometria de flux".

Silvia López, María Montaner, Antonio Oliver, Bartolomé Moyá, investigadors del Servei de Microbiologia i la Unitat d'Investigació de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Differential contribution of resistance determinants to target-site attainment and binding of β-lactams to penicillin binding proteins (PBP) of Pseudomonas aeruginosa".

Pòsters A4. Àrea Malalties Cardiovasculars, Metabòliques, Renals i Nutrició

Margalida Monserrat Mesquida, Mª Magdalena Quetglas Llabrés, Sofía Montemayor, Catalina Mª Mascaró, Silvia Tejada, Antoni Pons, Josep A. Tur, Antoni Sureda, investigadors del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició (CIBEROBN) de l'Institut de Salut Carles III, del Grup de Recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), i del Grup de Recerca en Oncologia Quirúrgica i Procediments Mínimament Invasius, de la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Changes in pro-inflammatory and oxidative stress biomarkers related to an improvement of intrahepatic fat content after 6 months of lifestyle intervention".

Jorge Alvarez Rubio, Fiama Caimi Martínez, Guido Antoniutti, Catalina Melià Mesquida, Tomás Ripoll Vera, investigadors del Grup AC-TTRv-España i del Grup Balear d'Investigació en Cardiopaties Genètiques, Mort sobtada i Amiloïdosi per transtiretina de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Caracterización de la Amiloidosis Cardiaca Hereditaria por Transtirretina en España".

Aina Isabel Gayá Barroso, Juan Gonzalez Moreno, Adrián Rodriguez Rodríguez, Eugenia Cisneros Barroso, Ines Losada López, investigadors de l'Hospital Universitari Son Llàtzer i de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Identificación de las necesidades ocupacionales en pacientes con diagnóstico de amiloidosis hereditaria por transtiretina".

Morán-Costoya, A; García-Vivancos, M; Proenza, A.M.; Lladó, I; Gianotti, M; Virmouni-Anjomani, S; Valle, A., investigadors del Grup d'Investigació Metabolisme Energètic i Nutrició (GMEIN) de la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició (CIBEROBN) de l'Institut de Salut Carles III i del Ataxia Research Group, del College of Health and Life Sciences i de la Brunel University London, hi varen participar amb el pòster amb el títol "In vitro assessment of clove essential oil antioxidant capacity in Friedreich’s ataxia".

Margalida Torrens-Mas, Daniel Gabriel Pons, Jorge Sastre-Serra, Jordi Oliver, Pilar Roca, Marta González-Freire, investigadors del Grup de Patologies Vasculars i Metabòliques, de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa),  del Research Institute on Health Sciences (IUNICS), de la Universitat de les Illes Balears, i del  Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició (CIBEROBN) de l'Institut de Salut Carles III, hi varen participar amb el pòster amb el títol "Efectos de la restricción calórica sobre el músculo esquelético de ratas jóvenes".

Pòsters A5. Malalties Respiratòries.

Noemi Cerón-Pisa, Maria del Mar Isern, Margalida Esteva-Socias, Aina Martín-Medina, Jaume Sauleda i Amanda Iglesias, investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de la Universitat de Lleida, del Department of Molecular Biology del Wallenberg Centre for Molecular Medicine, de la Umeå University, de l'Hospital Universitari Son Espases i del CIBER en Malalties Respiratòries (CIBERES) de l'Institut de Salut Carles III, hi varen participar amb el pòster amb el títol "Toll-like receptor 2 y 4 como potenciales biomarcadores para la detección de cáncer de pulmón en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)".

Oleksandr Serednytskyy, María Cerdà Moncadas, Alberto Alonso Fernández, Ainhoa Álvarez Ruiz De Larrinaga, Andrés Sánchez Barón, Mercedes Codina Marcet, Paula Rodríguez Rodríguez, Ana Victoria Gil Gómez, María Paloma Giménez Carrero, Carla Pía Martínez, José Pablo Cubero Marín, Mónica De La Peña Bravo, Antònia Barceló Bennassar, Daniel Morell-García, Javier Piérola Lopetegui, José Antonio Peña-Zarza, Joaquín Durán Cantolla, José María Marín Trigo, Joan B Soriano Ortiz, Francisco García Río, investigadors de l'Hospital Universitari Son Espases, l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), l'Hospital Universitario Miguel Servet i de l'Osakidetza, hi varen participar amb el pòster amb el títol "Impacto de la Apnea Obstructiva del Sueño en la Diabetes Mellitus Gestacional".

Carla Suarez, Alberto Alonso, Nuria Toledo, Borja G.Cosío, Aina Millán, Néstor Calvo, Luisa Ramón, Joaquin Martinez, Daniel Morell, Belén Núñez, Juan A. Palmer, Luisa Martín, María Peñaranda, Joan A. Pou, Jaume Sauleda, Ernest Sala, investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Prevalencia de tromboembolia pulmonar en pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 y dímero D elevado".

O. Serednytskyy, C. Suárez, A. Alonso-Fernández, C. Ribot, A. Herranz, A. Álvarez, A. Sánchez, A. Gil, C. Pía, M. Barceló, M. Cerdà, M. Codina, M. De La Peña, A. Barceló, A. Iglesias, D. Morell García, J. Peña, M. Giménez, M. Piñas, F. García-Río, investigadors de l'Hospital Universitari Son Espases, l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), l'Hospital Universitario Miguel Servet i de l'Osakidetza, hi varen participar amb el pòster amb el títol "Inflamación sistemica y activación simpática en pacientes con diabetes gestacional y apneas obstructivas del sueño".

Aina Martin-Medina, Joan Truyols-Vives, Andreas Jahn, Carlos Río, Amanda Iglesias, Ana Montes, Julio Velasco, Linda Elowson, Gunilla Westergren-Thorsson, Maria Molina-Molina, Josep Mercader-Barceló i Ernest Sala-Llinàs, investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de l'Hospital Universitari Son Espases, del CIBER en Malalties Respiratòries (CIBERES), de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de la Universitat de Lund, hi varen participar amb el pòster amb el títol "La disfunción mitocondrial como seña en las células madre mesenquimales de pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática".

Juana María Sánchez García, Patricia García-Pazo, Araceli Muñoz Vidal, Catalina Morro Rotger, María Fiorella Sarubbo, investigadores de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de la Universitat de les Illes Balears i de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, hi varen participar amb el pòster amb el títol "Implementación del consejo breve en el paciente fumador hospitalizado".

Pòsters A6. Neurociències.

Miquel Roca, Lorenzo Roldán-Espínola, Pau Riera-Serra, Victoria Coronado-Simsic, Adoración Castro, Margalida Gili, Mauro García-Toro, Jordi Alonso, investigadors de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), de la Universitat de les Illes Balears, de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Depresión y estilo de vida en estudiantes universitarios: estudio de seguimiento a un año. Resultados del estudio UNIVERSAL".

Inmaculada Riquelme, Álvaro Sabater, Pedro Montoya, investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), de la Universitat de les Illes Balears, i de la Fundació ASPACE Illes Balears, hi varen participar amb el pòster amb el títol "Dolor y comunicación en niños con parálisis cerebral: influencia en la percepción de los padres sobre el impacto familiar y satisfacción con el sistema de cuidados de la salud".

José Ángel Rubiño, Marina Pujol Arbona, Antoni Gamundí Gamundí, Mourad Akaarir, Cristina Nicolau Llobera, investigadors del Grup de Neurofisiologia del son i dels ritmes cronobiològics de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), de la Universitat de les Illes Balears i de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Valoración cronobiológica en alumnos universitarios".

Carles Colom-Rocha, Cristian Bis-Humbert, M. Julia García-Fuster, investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears, hi varen participar amb el pòster amb el títol "Sex differences in ethanol voluntary consumption in a two-bottle choice model in rats: regulation of hippocampal neurogenesis".

Adoración Castro, Miquel Roca, Victoria Coronado-Simsic, Mauro García-Toro, Pau Riera-Serra, Lorenzo Roldán-Espinola i Margalida Gili, investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears i de la Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (RedIAPP), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Eficacia de una terapia psicológica de baja intensidad con el apoyo de Internet en pacientes con multimorbilidad en el ámbito de Atención Primaria".

E. Rojas-Díaz, M. Akaârir, Mª C. Nicolau, M. Martorell, M. Barceló-Serra, E. Aspillaga, J. Alós, A. Gamundí, investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears, del Fish Ecology Lab de l'IMEDEA i del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Determinación de cronotipos en el raor, Xyrichthys novacula".

Bernardino Barceló, Isabel Gomila, Lorenzo Socias, Miguel Ángel Elorza, Juan Rey, Jordi Puiguriguer, Pilar Sanchís, Miguel Ángel Servera, investigadors de l'Hospital Universitari Son Espases, l'Hospital Universitari Son Llàtzer, de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i de la Universitat de les Illes Balears, hi varen participar amb el pòster amb el títol "Factores asociados a mortalidad y supervivencia en pacientes críticos con acidosis metabólica láctica asociada a metformina".

J. Hernandez-Rodriguez, M.A. Ruiz, E. Miravet, V. Asensio Landa, R. Martorell-Riera, M. Vidal Lampurdanes, L. Torres-Juan, I. Martinez-Lopez, E. Amengual-Cladera, C. Vives Bauza i D. Heine Suñer, investigadors de l'Hospital Universitari Son Espases i de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Un nuevo trastorno que causa hemorragias cerebrales fetales asociadas a una mutación homocigota del gen ESAM".

Capó-Vives J, Aspillaga E, Nicolau MC, Akaarir M, Martorell-Barceló M, Barcelo-Serra M, Alós J., investigadors de l'IMEDEA, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Màster en Neurociències (MNEC) i de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears, hi varen participar amb el pòster amb el títol "Efecto social en cronotipos de peces marinos".

M. Suau, M.C. Nicolau, A. Gamundí, E. Pastor, A. Grau, J. Alós, A. Lana, M. Martorell i M. Akaarir, investigadors de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears, del Fish Ecology Lab de l'IMEDEA i del Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüicultura d'Andratx (LIMIA), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Efectos de la melatonina en el comportamiento del pez xyrichtys novacula".

Mingorance Rubiño, José Antonio i Escobio Prieto, Isabel, investigadors del Grup de Neurociència Cognitivo-Afectiva i Psicologia clínica i del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla, hi varen participar amb el pòster amb el títol: "Terapia vibratoria en pacientes con Parkinson".

Sandra Ledesma-Corvi i M. Julia García-Fuster, investigadores de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears i de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Prodepressant-like effects of electroconvulsive seizures in adult female rats: evaluation of hippocampal neurogenesis".

Pòsters A7. Oncologia i Hematologia.

J. Bargay, J. Olivares, J. Borràs, C. Bouzas, X. Capó, A. Cladera, R. del Campo, C.M. Mascaró, C. Melià, M. Monserrat, M. Quetglas, S. Tejada, J.A. Tur, A. Sureda, investigadors de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, i de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i del Grup de Recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de la Universitat de les Illes Balears, hi varen participar amb el pòster amb el títol "Caracterització nutricional, metabòlica i epigenètica de les neoplàsies malignes de cèl·lules B de nou diagnòstic (SYN19/04): dades preliminars".

Catalina M Perelló-Reus, Lesly Ibargüen-González, Alba Gómez, Juan-José Segura-Sampedro, Rafael Morales i Carles Barceló, investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster amb el títol "A bench-to-bedside approach to overcome PDAC resistance".

Lucía Ferro, Guillem Ramis, Priam Villalonga i Silvia Fernandez, investigadors de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears i de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Characterization of the cellular effects of antipsychotic phenothiazines in glioblastoma cells: Study of the cooperative potential with temozolomide".

Marina Alorda-Clara, Marita G. Trelles-Guzman, Jorge Sastre-Serra, Jordi Oliver, Daniel G. Pons, Pilar Roca, Jose Reyes, investigadors de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears, de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn) de l'Institut de Salut Carles III i de l'Hospital Comarcal d'Inca, hi varen participar amb el pòster amb el títol "Caracterització i anàlisi de vesícules extracel·lulars de pacients afectats per càncer de colon. Array de ARNm a aspirat del lumen intestinal a colonoscòpia exploratòria".

Aizpiri Antoñana, L., Guimerà García, J., Muñoz Vélez, D., Parera Rosselló, M. M., Peraire Lores, M., Vega Vega, C. A., Casu Casu, V. C., Benito García, P., Pieras Ayala, E. C., investigadors del Servei d'Urologia i del Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar amb el pòster amb el títol: "Utilidad del PHI como parámetro diagnóstico de cáncer de próstata e impacto en la decisión de toma de biopsias prostáticas".

Margalida Torrens-Mas, Melany Oliva-Sobrado, Alexandra Gene, Jose Reyes, Daniel Gabriel Pons, Jordi Oliver, Jorge Sastre-Serra, Marta González-Freire, Guillem Artigues, Pilar Roca, investigadors de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears, de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Estudio inmunohistoquímico de proteínas antioxidantes en cáncer de colon".

Karim Pérez-Romero, Albert Maimó-Barceló, Ramón M Rodríguez, Paloma de la Torre, Lucía Martín-Sáiz, José Andrés Fernández, Gwendolyn Barceló-Coblijn, Daniel H. Lopez, investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de l'Hospital Universitari Son Espases i de la Universitat del País Basc, hi varen participar amb el pòster amb el títol "Deciphering the potential of tumor-infiltrating circulant immune cells lipidomic characterization in CRC".

Martínez-Bernabé T, Morlà-Barceló PM, Reyes J, Oliver J, Roca P, Sastre-Serra J, Pons DG, investigadors de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears, de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Comarcal d'Inca i del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Paper de l’oxaliplatí sobre l'expressió de gens marcadors de Cancer Stem Cells en càncer colorectal".

Marina Pérez-Capó, Elena Prados, Esther Martinez-Font, Rafael Ramos, Raúl Sánchez, Regina Alemany, Antònia Obrador-Hevia, investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de l'Hospital Universitari Son Espases i  de la Universitat de les Illes Balears, hi varen participar amb el pòster amb el títol "Testing Wnt inhibitors in patient-derived primary cultures to combat soft tissue sarcomas".

Albert Maimó-Barceló; Joan Bestard-Escalas; Karim Pérez-Romero; Lucía Martín; Jone Garate; Daniel H. Lopez; Marco Martinez; Gonzalo P. Martín; José M. Olea; José A. Fernández; Gwendolyn Barceló-Coblijn, investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de l'Hospital Universitari Son Espases i de la Universitat del País Basc, hi varen participar amb el pòster amb el títol "Exploring the transcriptomic regulation of MALDI-IMS membrane lipid distribution in human colonocyte differentiation and colon cancer".

Evelin Horvath, Mónica Enver Sumaya, Juan José Segura Sampedro, Rafael Morales Soriano, María Nieves Esteve Perez, Aina Rosa Millán Pons, Pablo Luna Fra, Josefa Terrasa Pons, Antonia Obrador de Hevia, Mónica Guillot
Morales, investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i de l'Hospital Universitari Son Espases, hi varen participar amb el pòster amb el títol "Liquid biopsy in patients with peritoneal carcinomatosis
of colorectal cancer
".

Maria Barceló-Nicolau, Alice Chaplin, Ramón M Rodríguez, Isabel Amengual, Álvaro García-Granero, Aina Ochogavia, Magdalena Coll, Andrea Craus, Sebastian Jeri, Gwendolyn Barceló-Coblijn, investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de l'Hospital Universitari Son Espases i del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), hi varen participar amb el pòster amb el títol "Characterization of mesenteric and peritumoral visceral adipose tissue of colon cancer patients: a multi-omic analysis of tumor the microenvironment".

Esther Martinez-Font; Josep Muncunill Farreny; Aarne Fleischer; Mónica Enver-Sumaya; Margalida Estava-Socias; Cristina GómezBellvert; Ana Sofia de Freitas Matos Parreira; Aitor Azkárate Martínez; Jaume Sauleda Roig; Antònia Obrador-Hevia, investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de l'Hospital Universitari Son EspasesCIBER en Malalties Respiratòries (CIBERES) i de la Xarxa Nacional de Biobancs, hi varen participar amb el pòster amb el títol: "Wnt/β-catenin and NF-κB pathways crosstalk in lung cancer".

Premis a les millors tesis

Premis a les millors comunicacions orals

  • "Estudio de validación de la prueba rápida de detección de antígeno para el diagnóstico de SARS-CoV-2", de Patricia Lorente, investigadora de la Universitat de les Illes Balears.
  • Mejora de la aplicación Redscar© a partir de los resultados del ensayo clínico IIa para el seguimiento de heridas postquirúrgicas”, de Marc Munar, investigador de la Universitat de les Illes Balears.

Premis als millors pòsters

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]

Calendari de formació

Gener   2022
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31