Categoria: Formació especialitzada

Les Balears formaran especialistes en medicina legal i forense gràcies a un acord entre el Ministeri de Justícia i Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i Consum i el Servei de Salut de les Illes Balears signaran un conveni de col·laboració amb el Ministeri de Justícia per dur a terme formació sanitària especialitzada en ciències de la salut a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses (IMLCF) de les Illes Balears.

Atesa la voluntat del Ministeri de Justícia d’acreditar l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de les Illes Balears com a unitat docent de medicina legal i forense, i atesa la necessitat de disposar de l’estructura i dels recursos necessaris per fer el període de rotació en els dispositius docents del Servei de Salut de les Illes Balears, es proposa la tramitació d’un conveni que té per objecte establir els termes de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum, el Servei de Salut i el Ministeri de Justícia per a la formació sanitària especialitzada en ciències de la salut a l’Institut esmentat.

En virtut d’aquest acord, entre altres aspectes, el Ministeri de Justícia promourà l’acreditació de les unitats segons els requisits generals d’acreditació establerts per la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat. Així mateix, col·laborarà en la formació sanitària especialitzada de totes les especialitats a les quals pot resultar d’interès i posarà a disposició de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les unitats i els dispositius docents dependents del Ministeri de Justícia en els termes que fixin les guies o els itineraris formatius de l’especialitat corresponent.

D’altra banda, el Servei de Salut ha de possibilitar l’accés dels residents de l’especialitat de Medicina Legal i Forense als mitjans de formació, recerca i consulta de què disposa el Servei de Salut, d’acord amb les directrius que estableixi el programa formatiu elaborat per la comissió nacional de l’especialitat. També ha de vetllar perquè se supervisin de manera adequada, es duguin a terme i es trametin les avaluacions corresponents a la Unitat Docent de Medicina Legal i Forense de les Illes Balears.

La Conselleria de Salut i Consum haurà de possibilitar l’accés dels residents de l’especialitat de Medicina Legal i Forense als recursos del programa de formació sanitària especialitzada de la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, incloses les activitats del programa transversal i complementari del resident. També ha de possibilitar l’accés als tutors i a altres figures docents de l’especialitat de Medicina Legal i Forense, als recursos del programa de formació de tutors de formació sanitària especialitzada de la mateixa Direcció General.

La capacitat de la Unitat Docent, entesa com el nombre màxim de residents que s’hi poden formar alhora, serà la que es determini en la resolució definitiva d’acreditació que dicti el Ministeri de Sanitat, ateses les característiques docents, assistencials i investigadores de la Unitat.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 27/03/2023]

[Foto: Justícia. Generalitat Catalunya / Extraccions de còrnies a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya / CC BY ND 2.0]

Calendari de formació

Juny   2023
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30