Categoria: Formació especialitzada

Proves teòriques i pràctiques per al reconeixement de títols extrangers d’especialistes en Ciències de la Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 102, de dia 29 d'abril de 2019, s'ha publicat la Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Direcció General d'Ordenació Professional, per la qual es convoquen les proves teòriques i pràctiques, per al reconeixement d'efectes professionals a títols estrangers d'especialistes en Ciències de la Salut, obtinguts en Estats no membres de la Unió Europea.

El Reial decret 459/2010 regula les condicions per al reconeixement d'efectes professionals a títols estrangers d'especialista en Ciències de la Salut, obtinguts en Estats no membres de la Unió Europea: característiques generals i organització de les proves teòric-pràctiques que han de realitzar els aspirants proposats pel Comitè d'Avaluació.

La Resolució de 9 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ordenació Professional estableix els criteris comuns sobre organització, format, contingut, qualificació i garanties de les proves teòric-pràctiques abans citades.

Ara es convoca a la prova teòrica i pràctica als aspirants que, per a cada especialitat, es relacionen a l'annex I d'aquesta Resolució, segons el calendari, hora i lloc de realització que s'especifica en el citat annex I

[Font: BOE. Núm. 102. 29/04/2019]

[Foto: Infosalut]