13
Diu, Oct
0 Noves Notícies
Categoria: Formació especialitzada

Resolució de la concessió de títols d'Especialista en Ciències de la Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 207, de 29 d'agost de 2019, s'ha publicat l'Ordre CNU/901/2019, de 23 de juliol, per la qual es resol la concessió de títols d'Especialista en Ciències de la Salut a un metge de l'Hospital Son Espases i a dos de l'Hospital Son Llàtzer.

S'ha examinat la instància i altra documentació presentada pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, corresponent als titulats que es relacionen en l'annex del BOE núm. 207, a l'efecte de l'obtenció pels mateixos del títol d'Especialista en Ciències de la Salut pel sistema de formació sanitària especialitzada.

El Ministeri resol procedir a la concessió del corresponent Títol d'Especialista en ciències de la salut, per complir els requisits legalment establerts, als titulats de les Illes Balears, relacionats a continuació:

  • José María García Pérez. Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Hospital Universitari Són Espases.
  • Josep Oriol Gimferrer Arriaga. Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Hospital Universitari Són Llàtzer.
  • Inmaculada Concepción de Déu. Chacón Medicina Intensiva. Hospital Universitari Són Llàtzer.

[Font: BOE. Núm. 207. 29/08/2019]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]

Calendari de formació

Destacats de l'agenda

02 Oct – 30 Oct 2019
Hospital Universitari Son Llàtzer

16 Oct 2019
Hospital Universitari Son Espases. Sala d'actes

17 Oct 2019
Hospital Universitari Son Llàtzer. Sala d'Actes

17 Oct 2019
Edifici Guillem Cifre de Colonya. Universitat de les Illes Balears

25 Oct 2019
Hospital Universitari Son Espases. Sala d'actes