Categoria: Formació especialitzada

Resolució de la concessió de títols d'Especialista en Ciències de la Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 207, de 29 d'agost de 2019, s'ha publicat l'Ordre CNU/901/2019, de 23 de juliol, per la qual es resol la concessió de títols d'Especialista en Ciències de la Salut a un metge de l'Hospital Son Espases i a dos de l'Hospital Son Llàtzer.

S'ha examinat la instància i altra documentació presentada pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, corresponent als titulats que es relacionen en l'annex del BOE núm. 207, a l'efecte de l'obtenció pels mateixos del títol d'Especialista en Ciències de la Salut pel sistema de formació sanitària especialitzada.

El Ministeri resol procedir a la concessió del corresponent Títol d'Especialista en ciències de la salut, per complir els requisits legalment establerts, als titulats de les Illes Balears, relacionats a continuació:

  • José María García Pérez. Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Hospital Universitari Són Espases.
  • Josep Oriol Gimferrer Arriaga. Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Hospital Universitari Són Llàtzer.
  • Inmaculada Concepción de Déu. Chacón Medicina Intensiva. Hospital Universitari Són Llàtzer.

[Font: BOE. Núm. 207. 29/08/2019]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]