Categoria: Formació especialitzada

Aprovació del decret que regula la formació sanitària especialitzada a Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern va aprovar el decret pel qual es regula l’ordenació del sistema de formació sanitària especialitzada en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb l’objectiu de millorar l’organització i el funcionament de la docència i garantir la qualitat del sistema de formació d’especialistes residents.

D’aquesta forma es regula l’ordenació del sistema de formació sanitària especialitzada a les Illes Balears, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en ciències de la salut, i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada.

Entre els aspectes que regula hi ha els següents: el procediment de selecció dels caps d’estudi; la composició i el funcionament de les comissions de docència i de la Comissió de Formació Sanitària Especialitzada de les Illes Balears; el nomenament i la dedicació dels tutors, així com la seva avaluació i reconeixement; les funcions i el reconeixement d’altres figures docents, i el pla marc de la qualitat docent i el sistema d’avaluació de les unitats docents.

Professionalització i reconeixement de les figures docents

Mitjançant l’aprovació d’aquest decret, es pretén definir mesures que assegurin la qualitat de la formació dels especialistes sanitaris, incloent-hi la professionalització i el reconeixement dels professionals que participen en la docència i vetllant per garantir una formació de qualitat d’aquests futurs especialistes.

Així, el decret regula la figura del tutor, «peça fonamental en la formació dels futurs especialistes», i n’inclou les funcions, el procediment de nomenament i revocació, i el d’avaluació. A més, el decret estableix l’obligació de garantir que els tutors disposin d’una dedicació específica per a les funcions de tutoria dins la seva jornada laboral ordinària, que no pot ser inferior a 120 hores anuals.

Finalment, s’hi preveuen una sèrie de mesures per reconèixer i incentivar la tasca docent que fan els tutors, com són el reconeixement específic en la carrera professional i en els processos de selecció i provisió; la preferència en la participació en activitats formatives en l’àmbit de les seves competències docents; un incentiu econòmic individual anual fixat en 1.200 euros i vinculat a un informe positiu anual del cap d’estudis, i tres dies de docència addicionals.

Quant als caps d’estudis, n’estableix la dependència funcional de la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, i se’n defineixen les funcions i el procediment de selecció i nomenament, així com el sistema d’avaluació i la dedicació, que ha de ser d’un mínim del 20 % de la jornada laboral i un màxim del total de la jornada en funció del nombre de residents que conformin la unitat docent i de la complexitat del centre o unitat.

El decret també regula altres figures docents que participen en la formació dels especialistes sanitaris, com són el coordinador de formació sanitària especialitzada de les Illes Balears; el coordinador docent; el col·laborador docent; el cap assistencial; el personal tècnic de suport a la formació, i el cap de residents.

Marc de qualitat de la formació sanitària especialitzada

D’altra banda, la disposició normativa també defineix l’obligatorietat d’establir un pla marc de qualitat docent que permeti avaluar periòdicament els centres i les unitats docents mitjançant el monitoratge dels indicadors bàsics de manera centralitzada i promoure la comparació entre unitats docents, a més d’incorporar una enquesta anual de satisfacció dels residents.

[Fonts: Conselleria de Salut. 17/05/2019 - BOIB. Núm. 17. 18/05/2019]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*06/07/2019 - Inici de la tramitació del Decret que regula la Formació Sanitària Especialitzada a les Illes Balears.

Calendari de formació

Gener   2023
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31