En el BOIB núm. 130 de dia 21 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca d’1 de setembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Santanyí de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 108, de dia 14 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor d’11 d’agost de 2021, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l’Hospital de Manacor.

Llegeix més...