Categoria: Institucions sanitàries

Salut tendrà un pressupost de 1.584 milions d'euros per a 2018

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El pressupost de la Conselleria de Salut per a 2018 serà de 1.584.219.818 euros, devers un 6 % més que l’any anterior. Aquesta xifra suposa prop del 40 % del pressupost total de la Comunitat Autònoma. Entre altres iniciatives, cal destacar que la Llei de pressuposts de 2018 inclou la recuperació de la figura del defensor de l’usuari del sistema sanitari públic de les Illes Balears. El defensor de l’usuari és l’òrgan encarregat de defensar els drets del ciutadans dins l’àmbit sanitari.

El Servei de Salut disposarà d’un pressupost total de 1.550.311.185 euros, destinat a disminuir les llistes d’espera, posar en marxa una altra vegada Decret de garantia de demora, invertir en la modernització de les infraestructures sanitàries, desenvolupar els plans de Salut Mental i d’Atenció a la Cronicitat i es continuaran recuperant drets dels ciutadans i dels professionals del sistema públic de salut de les Illes Balears.

També s’atendran les primeres fases del nou Son Dureta. En primer lloc, es redactarà el projecte de demolició dels edificis de consultes externes i maternitat, i es licitarà el projecte arquitectònic.

El Servei de Salut preveu contractar nous professionals i retornar els drets perduts durant la legislatura passada. En aquest sentit, està previst que el 2018 ja s’arribi al 95 % de la carrera professional.

INVERSIONS HOSPITÀLARIES

MALLORCA

Hospital Universitari Son Espases
- Es reformaran l’àrea d’Oncologia pediàtrica i l’àrea d’Urgències.
- També es preveu el projecte d’ampliació de l'aparcament.

Hospital de Manacor
- Es durà a terme l’adjudicació de l’obra i l’adquisició de la maquinària necessària per al nou servei de ressonància magnètica.
- S’ampliarà el Servei d’Urgències.
- També s’adjudicarà la redacció del projecte del Pla Director.

Hospital Comarcal d’Inca
- S’ampliarà l’àrea d’Urgències.

MENORCA

Hospital Verge del Toro
- Es redactarà el projecte de reforç de la façana i estructura de l'Hospital i el projecte arquitectònic de l’edifici.

Hospital Mateu Orfila
- S’iniciaran els tractaments de radioteràpia. 

EIVISSA I FORMENTERA

Hospital Can Misses
- A Eivissa, el Servei de Salut preveu començar la reforma de l’edifici J de Can Misses, que suposarà la construcció del nou centre de salut Can Misses i l’inici d’un centre sociosanitari.
- A la vegada es crearà el Servei d’Hemodinàmica a l’Hospital Can Misses, que començarà a funcionar el 2019.

Hospital de Formentera
- Es posarà en funcionament el TAC.

ATENCIÓ PRIMÀRIA

MALLORCA
En el Pla d’Infraestructures d’Atenció Primària, hi ha prevista la reforma i l’ampliació de diversos centres de salut de Mallorca. Així mateix, es reforçaran els serveis d’Atenció Primària i es millorarà l’accessibilitat.

ÀREA DE SALUT DE MENORCA
El pressupost d’aquesta Àrea de Salut per al 2018 serà un 8,90 % superior al de 2017. Així mateix, està prevista la construcció del nou centre de salut Es Banyer (Alaior).

ÀREA DE SALUT D’EIVISSA I FORMENTERA
El pressupost d’aquesta Àrea per al 2018 serà d’un 4,35 % superior al de l’any passat. D’altra banda, convé destacar que es destinarà part del pressupost total per desenvolupar el Pla de Salut Mental i el Pla d’Atenció a la Cronicitat.

SALUT PÚBLICA I PARTICIPACIÓ

Quant a la Direcció General de Salut Pública i Participació, el pressupost s’incrementarà un 6,6 % més que el 2017.

El pressupost de 2018 servirà per a la consolidació dels programes de promoció de la salut, el desenvolupoament dels programes de lluita contra el tabaquisme, l’obesitat i les desigualtats socials.

Es publicarà una nova llei d’addiccions, s’impulsarà l’ampliació dels espais sense fum i regularà el consum d’alcohol en menors. I també es preveu la publicació d’una normativa que reguli l’accés de begudes ensucrades i brioixeria industrial.

Per altra banda, es desenvoluparà l’estratègia d’actuació sanitària davant la violència masclista i l’estratègia de salut sexual i reproductiva amb la implantació en educació primària i educació infantil.

Es crearà un observatori de desigualtats socials en salut, així com la posada en marxa de la plataforma “Feim salut, fes salut”. 

INVESTIGACIÓ

Pel que fa a la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, l’increment pressupostari és del 17,46 % respecte de l’any 2017.

La Conselleria de Salut manté l’aposta clara per la inversió en investigació i per la formació dels professionals a través de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), que posarà en marxa noves accions per impulsar la recerca d’excel·lència i amb impacte en salut.

L’any 2018 es desenvoluparà el Decret de carrera investigadora i el programa de captació i retenció de talent investigador en aquesta comunitat. Així mateix, es continuarà fent feina per aconseguir l’acreditació de l’Institut Carlos III a l’IdISBa.

Cal destacar que s’han aconseguit fons de l’impost de turisme sostenible per a un projecte de captació de talent investigador.

Així mateix, se seguirà treballant per fer més atractiva la nostra comunitat autònoma per a la captació de nous especialistes residents mitjançant l’aprovació d’un decret sobre formació sanitària especialitzada, la introducció d’una plataforma innovadora per a la gestió de la formació i l’impuls a l’acreditació de noves unitats docents i l’augment en el nombre de places de residents ofertes, per tal de contribuir a la lluita contra el dèficit de professionals a les Illes Balears.

PLANIFICACIÓ I FARMÀCIA

La Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia impulsarà el programa de farmacovigilància i les estratègies de salut, s’implementarà el Pla Nacional de Resistència Antimicrobiana a les Illes Balears i es publicarà un estudi de pobresa farmacològica.

També s’adjudicaran les oficines de farmàcia del concurs de 2014 i es posarà en marxa el Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears.

CONSUM

Respecte de la Direcció General de Consum, el pressupost per a 2018 s’incrementa un 14,23 %.

Es destinarà principalment a continuar els projectes, com ara l’Escola de Consum, es reforçarà la inspecció de consum i es conscienciarà la població de la importància del consum responsable.

[Font: Conselleria de Salut. 09/11/2017]

[Foto: Conselleria de Salut]