El Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en la publicació de les recomanacions del Comitè Espanyol de Antibiograma (COESANT) per a les proves de susceptibilitat in vitro d'agents antimicrobians per difusió en disc. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

El Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), han participat en la publicació d'un estudi sobre el cost-eficàcia d'una estratègia de garbellat sistemàtic amb troponina T cardíaca d'alta sensibilitat comparada amb l'atenció habitual per a identificar pacients amb lesió miocardíaca periperatòria després de cirurgia major no cardíaca.

Llegeix més...

El grup de investigació de Neurofarmacologia de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), i del IUNICS a la Universitat de les Illes Balears, ha participat, junt amb un grup de recerca de la Universitat de Barcelona, en la publicació d'un estudi sobre les diferències de sexe en la resposta antidepressiva i esdeveniments moleculars induïts per l'agonista del receptor d'imidazolina-2 CR4056 en rates.

Llegeix més...