El Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en una anàlisi de l'estudi aleatòria controlat per placebo CaLIPSO sobre els efectes de l'hexosafosfat de mesoinositol (SNF472) en densitat mineral òssia en pacients que reben hemodiàlisi. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

El Laboratori de Neurobiologia de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha participat en la publicació d'una metanàlisi de GWAS sobre com la variació genètica RP11-362K2.2:RP11-767I20.1 s'associa amb l'hematoma parenquimatós posterior a la teràpia de reperfusió. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

El Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en un estudi sobre l'activitat in vitro de la nova cefalosporina sideròfora, cefiderocol en patògens Gram-negatius a Europa per lloc d'infecció. També hi han participat l'Hospital Clínico San Carlos, l'IdISSC i l'IML, el Maxel Consulting ApS, el Shionogi B.V. i la Shionogi & Co.

Llegeix més...

El Grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de la Universitat de les Illes Balears i membres del CIBEROBN l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han publicat un estudi sobre com el nitrat de sodi en la dieta activa els gens antioxidants i de la dinàmica mitocondrial després d'un exercici d'intensitat moderada en pacients amb síndrome metabòlica. També hi ha participat la University of Padova i el Consell Insular de Mallorca.

Llegeix més...

prova article

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han participat en la publicació d'un estudi sobre l'ADNct en la llet materna per a la detecció primerenca del càncer de mama associat a l'embaràs. També hi han participat l'Hospital Vall D'Hebron, el VHIO, la Universitat Autònoma de Barcelona i el CIBERONC.

Llegeix més...