Categoria: Institucions sanitàries

El Servei de Salut ha elaborat un pla d’actuació per reduir les llistes d’espera

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Salut de les Illes Balears ha confeccionat un pla per reduir les llistes d’espera quirúrgiques.

El 83,3 % de les 17.750 persones que el 31 de desembre de 2012 estaven pendents d’una intervenció quirúrgica a les Illes Balears esperen per una patologia lleu, classificada amb prioritat baixa.

En canvi, el 3,1 % del total, correspon a intervencions preferents, que són els casos en què no s’ha d’esperar més de seixanta dies, de mitjana de temps; es tracta de patologies greus i oncològiques.En aquella data, el nombre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica era un 25,98 % superior al de l’any anterior (14.089), i la mitjana de temps de demora era de 121,95 dies.Els deu processos quirúrgics més freqüents són els següents: facoemulsificació i aspiració de cataracta, altres excisions o destruccions locals de lesió o teixit de la pell i el teixit subcutani (86.3), colecistectomia laparoscòpica efectuada amb làser, excisió radical de lesió cutània, artroscòpia de genoll, reparació unilateral d’hèrnia inguinal amb empelt o pròtesi, alliberament del túnel carpià, substitució total de genoll, lligadura i esquinçament de venes varicoses de les extremitats inferiors  i altres extraccions quirúrgiques de dents.

En data de 31 de desembre de 2012, cap pacient no havia esperat més de 180 dies per ser intervingut en algun dels cinc processos quirúrgics que regula el Reial decret 1039/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris marc per garantir un temps màxim d’accés a les prestacions sanitàries del sistema nacional de salut (cirurgia coronària, cirurgia valvular, pròtesi de genoll, pròtesi de maluc i cataractes), mentre que un any abans hi havia 58 pacients en la llista d’espera. Aquesta reducció es va produir principalment amb relació a dos dels processos: el de pròtesi de genoll i el de pròtesi de maluc. 

Nombre de pacients en la llista d’espera quirúrgica amb relació als cinc processos regulats pel Reial decret 1039/2011

S’ha reduït gairebé un 8 % la llista d’espera de consultes amb l’especialista

Pel que fa a les consultes d’atenció especialitzada, el 31 de desembre de 2012 hi havia 56.486 pacients pendents de visita, un 7,85 % menys que l’any anterior (61.301), amb una mitjana  de temps de demora de 109,2 dies.

Les especialitats que reben visites més sovint són l’oftalmologia, la traumatologia, la digestiva, la dermatologia, l’otorinolaringologia i la rehabilitació, que representen el 73 % del total de les consultes.

D’altra banda, durant l’any 2012 es varen anul·lar 99.500 consultes programades amb l’especialista perquè els usuaris no hi varen comparèixer, cosa que representa el 7,9 % del nombre total de consultes.

Pla d’actuació per reduir les llistes d’espera

El Servei de Salut va elaborar l’octubre de l’any passat un pla d’actuació per reduir les llistes d’espera, que preveu mesures orientades a augmentar la productivitat i a disminuir i modular la demanda envers els hospitals. Pel que fa a l’augment de la productivitat, hi destaquen les mesures següents:

  • Ampliació de la jornada laboral un 7 % com a conseqüència de l’aplicació de l’horari de 37,5 hores setmanals. 

  • Habilitació d’una sala d’operacions a l’Hospital Universitari Son Espases durant la jornada ordinària per reduir la llista d’espera d’intervencions de pròtesis de genoll i de maluc. 

  • Increment de la derivació als centres concertats Hospital de Creu Roja i Hospital Sant Joan de Déu de les intervencions relatives als cinc processos quirúrgics prevists en el Reial decret 1039/2011. 

  • Implantació de consultes ràpides de triatge canalitzades des de l’atenció primària. 

Pel que fa a la disminució i a la modulació de la demanda, s’instarà a dur a terme les accions següents:

  • Reforçar la col·laboració entre els nivells assistencials per tal de disminuir el nombre de derivacions innecessàries (elaborar protocols assistencials i potenciar les consultes dels especialistes als centres de salut). 

  • Consensuar proves diagnòstiques i tècniques sense necessitat d’una primera consulta amb l’especialista (peticions de colonoscòpies, gastroscòpies, ressonàncies magnètiques, etc.). 

  • Disminuir l’absentisme que es produeix a les consultes externes, tant de l’atenció primària com de l’atenció hospitalària. 

El pla d’actuació preveu també crear una comissió de seguiment de les llistes d’espera amb la participació de la Direcció Assistencial del Servei de Salut i dels gerents i les direccions mèdiques i d’infermeria de les diferents gerències. Aquesta comissió s’haurà de reunir cada mes amb la finalitat de detectar, conèixer i seguir els problemes que es poden presentar amb relació a les llistes d’espera i poder trobar-hi les solucions més eficients.