Categoria: Recursos humans

Llistes provisionals dels concursos oposició d'infermer de salut mental i documentació sanitària a l'IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 75, de dia 6 de juny de 2019, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per les quals s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses dels concursos oposició per cobrir places vacants de les categories d'infermer/infermera de salut mental i técnic/técnica en documentació sanitària. 

Infermer/infermera de salut mental.

Tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària.

Els aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució per presentar reclamacions —que no tendran caràcter de recurs administratiu— o per esmenar—si escau— el defecte o la causa que hagi motivat l'exclusió. Les reclamacions que es presentin s'han d'entendre rebutjades si qui l'hagi presentat no apareix com a admès en la resolució amb què es publiquin les llistes definitives. Qui no esmeni els defectes en el termini establit serà exclòs del procés selectiu. Així mateix, qui hagi detectat errors en la consignació de les dades personals pot manifestar-ho en aqueix mateix termini.

[Font: BOIB. Núm. 75. 06/06/2019]

[Foto: Infosalut]

 

Notícies relacionades