Categoria: Recursos humans

Correcció d'errors de les llistes definitives de la borsa extraordinària de psicologia de Mallorca i Eivissa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 135, de dia 1 d'agost de 2020, s'ha publicat la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, de 15 de juliol de 2020, de correcció dels errors observats en la Resolució de 22 de juny de 2020.

En dita resolució s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca i Eivissa.

Es corregeixen els errors advertits en la Resolució de 22 de juny de 2020 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca i Eivissa, i afegir a l'annex 1 (llista definitiva de persones admeses) a Antonia Banegas Navarro que constava exclosa i que es declara definitivament admesa.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes. També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució.

[Font: BOIB. Núm. 135. 01/08/2020]

[Foto: Infosalut / Escola Balear d’Administracions Públiques / CC0 1.0 Universal]

Notícies relacionades