Categoria: Recursos humans

Llistes provisionals de trasllats voluntari d’infermeria d’urgències d’atenció primària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 150, de dia 29 d'agost de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 17 de agosto de 2020, per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria d’infermer/infermera d’urgències d’atenció primària.

Es determina que les persones aspirants excloses i les que no figuren en les llistes disposen d'un termini de 15 dies comptadors des de la publicació d'aquesta resolució per presentar reclamacions i per esmenar els defectes detectats. No es considerarà com a una esmena el fet d'aportar nova documentació que no s'hagi presentat dins del termini que s'estableixen a les bases del concurs. 

[Font: BOIB. Núm. 150. 29/08/2020]

[Foto: Hospital Joan March]