Categoria: Recursos humans

Llistes definitives del concurs de trasllats d’especialista d’àrea de pediatria

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 151, de dia 1 de setembre de 2020, s’ha publicat la Resolució de les llistes definitives de persones candidates admeses i de persones excloses del concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pediatria.

Aquesta Resolució, de dia 26 d’agost, correspon al director general del Servei de Salut de les Illes Balears

El concurs de trasllats per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari, entre les quals està la de facultatiu/facultativa especialista d'àrea de pediatria, es va publicar en el BOIB núm. 89, de 19 de juliol de 2018

Ara s’aproven les llistes definitives de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pediatria.

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- pot interposar-se un recurs de reposició, en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució. També es pot presentar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent de la publicació d'aquesta resolució.

[Font: BOIB. Núm. 151. 01/09/2020]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]

Notícies relacionades