Categoria: Recursos humans

Adjudicació de la plaça d’infermeria d’urgències d’Atenció Primària de Mallorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 172, de dia 6 d’octubre de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de la adjudicació de la plaça d’infermera d’urgències de la plantilla d’Atenció Primària de Mallorca.

Aquesta Resolució, de 18 de setembre de 2020, resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria infermer/a d'urgències a atenció primària de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

La plaza se adjudica a María Dolores Zamora Tejada, que disposa d'un mes, comptador des del dia següent al de la publicació de la resolució definitiva en el BOIB, per a prendre possessió de la plaça adjudicada .

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes. També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució.

[Font: BOIB. Núm. 172. 06/10/2020]

[Foto: Infosalut / Centre de Salut Coll d'en Rabassa / CC BY-NC-SA 4.0]