Categoria: Recursos humans

Llistes provisionals del concurs oposició d’especialista d’àrea de psiquiatria

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 200, de dia 26 de noviembre de 2020, s’ha publicat la Resolució per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de psiquiatria.

La Resolució, de 19 de novembe, correspon al director general del Servei de Salut de les Illes Balears. També es designen les persones que integren el Tribunal qualificador.

Data i llocs on es realitzarà l'examen 

L'examen es realitzarà el dia 21 de febrer de 2021, a las 10:00 hores, en els llocs següents:

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes. També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució.

[Font: BOIB. Núm. 200. 26/11/2020]

[Foto: unsplash.com / Thinking / CC0 License]

Notícies relacionades