Categoria: Recursos humans

Correcció d'errors en el concurs oposició d'infermeria d'urgències d'atenció primària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 71, de dia 1 de juny, s'ha publicat la Resolució del director general de l'IB-Salut de 25 de maig de 2021 per la qual es corregeixen els errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 20 de maig de 2019 per la què es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermera/infermer d’urgències d’atenció primària.

El mes de maig de 2019 es va publicar la convocatòria en el BOIB. S'han apreciat errors en el punt 6.3 de l'Annex 1, “Bases de la convocatòria”, de l'esmentada resolució que s'han de corregir.

On diu

La valoració d'aquest examen és de 60 punts; per superar la fase d'oposició cal assolir la puntuació mínima de 29,9992 punts. Cada resposta correcta es valora amb 0,6818 punts. Les contestacions errònies es penalitzen amb una quarta part del valor d'una resposta correcta. Les respostes en blanc i les que contenguin més d'una alternativa marcada no es valoren.

Hi ha de dir

La valoració d'aquest examen és de 60 punts. Per superar la fase d'oposició cal assolir la puntuació mínima de 30 punts. Cada resposta correcta es valora amb un (1) punt. Les contestacions errònies es penalitzen amb una quarta part del valor d'una resposta correcta. Les respostes en blanc i les que contenguin més d'una alternativa marcada no es valoren.

[Font: BOIB. Núm. 71. 01/06/2021]

[Foto: Infosalut / Unitat Bàsica de Palmanyola / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades