Categoria: Recursos humans

L'IB-Salut publica la llista de persones que han superat diferents vacants de facultatius especialistes

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 72, de dia 3 de juny de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 de maig de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en medicina preventiva i salut pública, d’àrea en radiofarmàcia i d’àrea en radiofisica hospitalària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució.

[Font: BOIB. Núm. 072. 03/06/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]