Categoria: Recursos humans

Convocatòria de comissió de serveis de Metge o metgessa de la Secció d'atenció a les drogodependències a Inca, de l'Àrea d'Inclusió Social de l’IMAS

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 180 de dia 30 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució d’aprovació de la convocatòria de Comissió de serveis CS107/2021 de Metge/ssa, Secció d'atenció a les drogodependències a Inca, de l'Àrea d'Inclusió Social de l’IMAS.

Funcions 

 • Realitzar l'atenció directa a persones amb problemes de drogodependència i donar suport a les seves famílies, detectar els problemes i derivar a altres recursos en cas necessari.
 • Fer la valoració diagnòstica de la situació general de la persona i del seu entorn.
 • Valorar la situació toxicològica de les persones usuàries.
 • Incorporar les persones als diversos programes de tractament.
 • Prescriure i administrar fàrmacs.
 • Fer el seguiment biològic de les persones en tractament en els Centres d'Atenció a les Drogodependències.
 • Participar en les reunions d'equip: comarcals, generals i de perfil professional.
 • Participar en el disseny dels protocols d'intervenció dels Centres d'Atenció a les Drogodependències.
 • Qualsevol altra que li pugui ser encomanada en relació amb les anteriors.

Requisits

A aquesta convocatòria es pot presentar el personal funcionari de carrera de l'IMAS, del Consell de Mallorca, d'altres administracions locals i administracions autonòmiques que reuneixi els requisits exigits referents a grup, escala, subescala, classe, especialitat, coneixements de llengua catalana i altres requisits del lloc de feina, especificats a la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

El període per presentar sol·licituds serà de set dies hàbils i ha de començar a transcórrer a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 180. 30/12/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]