Categoria: Recursos humans

Llistes d’aspirants seleccionats de la borsa extraordinària de medicina del treball de la CAIB

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 158, de dia 21 de novembre de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, de 14 de novembre de 2019, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per formar part d’una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d’aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 158. 21/11/2019]

[Foto: Infosalut / Conselleria d'Administracions Públiques / CC BY-NC-SA 4.0]