En el BOE núm. 106, de 4 de maig de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni marc de col·laboració entre el Ministeri d'Interior i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la prestació del servei de socors i rescat.

Aquest conveni ha sorgit com a conseqüència de l'augment d'activitats i visites al medi natural, com poden ser les muntanyes, incrementant-se a la vegada, el risc d'accidents. Tot això comporta la necessitat de disposar de recursos humans formats, així com també de recursos materials.

La finalitat d'aquest Conveni és impulsar la col·laboració, planificació i coordinació de les parts que intervenen, com pugui ser el Centre d'Emergències 112, per garantir la prestació d'auxili i rescat en les muntanyes, i protegir les persones en situació de risc o accident.

El finançament de les despeses anirà a càrrec dels pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 66, de 30 d'abril de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca, pel procediment de concurs, el lloc de treball de cap de grup de magatzem de l'Hospital Comarcal d'Inca.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

S'ha commemorat el desè aniversari del Programa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS): "Una atención limpia es una atención más segura" 2005-2015, i el sisè de la Campanya "Salve vidas: límpiese las manos".

El Programa d'higiene de les mans del Sistema Nacional de la Salut (SNS) té com a finalitat el control i la reducció de les infeccions a través d'una higiene de mans apropiada.

La campanya està fonamentada en les premisses següents:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 69, de 7 de maig de 2015, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals es convoquen diversos procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu de diverses especialitats i a diferents sectors sanitaris.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions en el BOIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 68, de 5 de maig de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aproven les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria treballador/treballadora social.

El concurs oposició es va convocar en el mes de febrer de 2015.

El termini per presentar reclamacions o esmenar defectes d'exclusió és de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

El Servei de Salut ha acordat augmentar el reforç assistencial del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) del Centre de Salut Canal Salat (Ciutadella) durant les festes de Sant Joan d'enguany, per damunt fins i tot de la demanda de l'Ajuntament de Ciutadella.

En una resposta per escrit a l'alcalde, el gerent de l'Àrea de Salut de Menorca, Manuel Yebra, hi detalla el servei assistencial que estarà operatiu al SUAP del diumenge 21 al divendres 26 de juny: el diumenge 21 disposarà de 3 metges i 3 infermers durant les 24 hores del dia; el dilluns 22 hi haurà 4 metges durant les 24 hores i un metge de reforç de 9.00 a 21.00 hores, a més de 3 infermers durant tota la jornada; mentre que els dies 23, 24 i 25 tindrà un equip de 4 metges i 4 infermeres durant les 24 hores del dia. El dispositiu especial de les festes de Sant Joan acabarà el divendres 26, dia en què el SUAP tindrà 3 metges durant les 24 hores i un quart metge durant 12 hores, a més de 3 infermers durant tota la jornada.

Llegeix més...

El Servei de Nefrologia de l'Hospital Comarcal d'Inca ha posat en funcionament la Unitat de Diàlisi Peritoneal. Aquesta ampliació de la cartera de serveis respon a l'objectiu d'augmentar la incidència de la diàlisi peritoneal com a tractament renal substitutori, a més de l'objectiu d'estendre-la a tots els centres hospitalaris de les Illes Balears, tal com s'estableix en el marc de l'Estratègia de la malaltia renal crònica de les Illes Balears.

L'obertura d'aquesta Unitat ha estat possible gràcies al reforç de la plantilla del Servei de Nefrologia, concretament amb la incorporació d'una nova nefròloga i una infermera. A més, ha estat rellevant la tasca interdisciplinària per assolir aquest objectiu, especialment per la col·laboració del Servei de Cirurgia, ja que prèviament a la diàlisi peritoneal es requereix implantar de manera permanent a l'abdomen un catèter per infondre el líquid de la diàlisi dins la cavitat peritoneal i drenar-lo posteriorment. Aquesta intervenció generalment es duu a terme a la sala d'operacions de Cirurgia Major Ambulatòria.

Llegeix més...

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha aprovat la despesa corresponent a l'encàrrec de gestió de distribució de sang, hemoderivats, llet materna i teixits als centres que depenen del Servei de Salut, a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB), per valor de 19.812.844 €, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma per als anys 2015, 2016 i 2017.

Per centres, l'Hospital Universitari Son Espases disposarà d'11.198.288 €; l'Hospital Son Llàtzer, 3.033.404 €; l'Hospital de Manacor, 1.728.528 €; l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, 1.702.740 €; l'Àrea de Salut de Menorca, 1.281.244 €, i l'Hospital Comarcal d'Inca, 868.640 €.

La FBSTIB és l'entitat responsable de la planificació i la promoció de les campanyes de donació, de l'extracció, de l'anàlisi, del fraccionament, de l'emmagatzematge, de la distribució i del transport de la sang donada i de garantir la màxima qualitat des de l'atenció al donant fins a la transfusió als pacients de les Illes Balears.

Llegeix més...

El president de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, ha realitzat una visita a la seu del Col·legi de Metges de les Illes Balears de Menorca, on també ha pronunciat la conferència "Profesionalismo médico y sostenibilidad del SNS en tiempos de crisis".

Han acompanyat el president de l'OMC, entre d'altres, el president i la secretària del Col·legi de Metges de les Illes Balears, Antoni Bennàssar i Manuela García, respectivament; els membres de la Junta Insular del COMIB de Menorca; el conseller de Salut, Martí Sansaloni, i el director general de l'IB-Salut, Miquel Tomàs.

En el transcurs d'aquesta visita s'ha plantejat la problemàtica de la doble insularitat de Menorca, que provoca desigualtats entre els usuaris, pel fet d'haver d'acudir a l'hospital de referència, situat a Mallorca. Rodríguez Sedín s'ha compromès a seguir de prop aquesta situació des de l'OMC.

Llegeix més...

Subcategories