Aplicació del protocol d'actuació sanitària davant la violència masclista a les Illes Balears

Aplicació del protocol d'actuació sanitària davant la violència masclista a les Illes Balears

21 Maig 2019 08:30 - 14:30

Centre de Salut Emili Darder, Palma de Mallorca

Aplicació del protocol d'actuació sanitària davant la violència masclista a les Illes Balears

Codi 365 - Aplicació del protocol d'actuació sanitària davant la violència masclista a les Illes Balears.

Durada: 2 h.