El pacient fumador: com es pot intervenir des de l'hospital

El pacient fumador: com es pot intervenir des de l'hospital

23 Abril 2019 08:30 - 21 Maig 2019 14:30

Hospital de Manacor, Manacor

El pacient fumador: com es pot intervenir des de l'hospital

Codi: 343 - El pacient fumador: com es pot intervenir des de l'hospital.

Durada: 6h.Cursos    |    Hospital de Manacor