Introducció a l'ús de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)

Introducció a l'ús de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)

19 Octubre 2015 08:30 - 09:30

Centre de Salut Escola Graduada, Palma

Introducció a l'ús de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)

Organitza: Centre de Salut Escola Graduada (Palma). Atenció Primària de Mallorca Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut). 

Dirigit a: Titulats sanitaris superiors o de grau mitjà del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears

Objectiu general: Conèixer la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut), pel que fa al seu accés, recursos i serveis.

Programa: 
1. Introducció a la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.
2. Accés als recursos i serveis de Bibliosalut, des de qualsevol dispositiu connectat a Internet.
3. La llista AZ de revistes electròniques.
4. Consulta de les bases de dades.
5. Accés al text complet dels articles científics.
6. El Servei d'Obtenció de Documents (SOD), per sol·licitar documents no disponibles a Bibliosalut.
7. La cerca en el catàleg col·lectiu de llibres i e-books.
8. Formació en documentació científica.
9. Les xarxes socials a Bibliosalut.
10. El servei #PublicaSalutIB.
11. Pregunta a Bibliosalut: el servei d'atenció a l'usuari.

Docent: 
Elena Pastor Ramon. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en documentació.

Acreditació CFC: Sessió acreditada per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears amb 0,2 crèdits. Expedient: 04-0011-04/0999-A

Sol·licitud de sessions Bibliosalut