Ajudes

Bases per a la concessió d'ajudes del Programa de Promoció del Talent

En el BOE núm. 151, de dia 25 de juny de 2019, s'ha publicat l'Ordre CNU/692/2019, de 20 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques en el marc del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en I+D+i del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020 destinades a persones físiques i organismes de recerca i de difusió de coneixements.

 

Llegeix més...

Ajuts per incorporar personal investigador: contractes postdoctorals

En el BOIB núm. 78, de dia 13 de juny de 2019, s’ha publicat la Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 24 de maig de 2019, per la qual s’ofereixen ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals). 

Llegeix més...

Bases reguladores d'ajudes de la FECYT per a la recerca científica d'excel·lència

En el BOE núm. 138, de dia 10 de juny de 2019, s'ha publicat l'Ordre CNU/631/2019, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats en l'àmbit del foment de la recerca científica d'excel·lència.

Llegeix més...