Ajudes

Ajuts per a persones menors d’edat víctimes de violència masclista

El Consell de Govern ha aprovat el Decret d’ajuts per a persones menors d’edat víctimes de violència masclista o conjugal o entre persones amb una relació análoga.

Els ajuts van dirigits als menors que es trobin en alguna de les situacions següents:

Llegeix més...

Bases per a la concessió d'ajudes del Programa de Promoció del Talent

En el BOE núm. 151, de dia 25 de juny de 2019, s'ha publicat l'Ordre CNU/692/2019, de 20 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques en el marc del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en I+D+i del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020 destinades a persones físiques i organismes de recerca i de difusió de coneixements.

 

Llegeix més...

Ajuts per incorporar personal investigador: contractes postdoctorals

En el BOIB núm. 78, de dia 13 de juny de 2019, s’ha publicat la Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 24 de maig de 2019, per la qual s’ofereixen ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals). 

Llegeix més...