Ajudes

El COIBA publica la convocatòria d'ajudes 2017 per a la realització d'activitats formatives

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) convoca la concessió d'Ajudes 2017 per a la realització d'activitats formatives per al personal d'infermeria col·legiat a les Illes Balears.

Es podrà sol·licitar l'ajuda per a qualsevol tipus d'activitat formativa de postgrau que estigui relacionada amb la professió d'infermera, realitzada, finalitzada i superada, entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 d'agost de 2017.

L'import total de les ajudes ascendeix a 70.000 euros.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 3 de novembre de 2017.

Llegeix més...

El COIBA augmenta un 45 % les ajudes per a la formació i la divulgació de la recerca infermera el 2017

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) ha incrementat un 45 % les ajudes que atorga als seus col·legiats per a la formació i la divulgació de la recerca infermera el 2017.

Formació

L'augment afecta als col·legiats que hagin realitzat activitats formatives de postgrau, entre l'1 de setembre del 2016 i el 31 d'agost de 2017.

L'ajuda, que pot cobrir fins al 60 % del cost de la matrícula, haurà de ser per a activitats formatives acreditades per organismes oficials o organismes de reconegut prestigi.

El termini per a la presentació de les sol·licituds per activitats formatives acaba el 23 de novembre de 2017.

Llegeix més...

Obert el termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes de Projectes de R+D+I Excel·lència i Reptes 2017

L'Agència Estatal d'Investigació ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes següents:

- Projectes de I+D+i Excel·lència. Resolució de la Secretaria d'Estat de R+D+I i l'AEI, que aprova la convocatòria 2017 de Projectes de R+D del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

- Projectes de R+D+i orientats als Reptes de la Societat. Resolució de la Secretaria d'Estat de R+D+I i l'AEI, que aprova la convocatòria 2017 de Projectes de R+D+I del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Llegeix més...

Ajudes a la mobilitat predoctoral per fer estades breus a centres de R+D fora de Balears

En el BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017, s'ha publicat la Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per la qual es convoquen ajudes a la mobilitat predoctoral per fer estades breus a centres de R+D fora de les Illes Balears.

El Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017 permet impulsar de manera coordinada i conjunta la R+D+I, sobretot en el reforçament del sistema de ciència i innovació de les Illes Balears i en la consolidació d'una estructura investigadora d'excel·lència.

L'import màxim d'aquestes ajudes és de 150.000 euros.

Llegeix més...

Ajudes per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears

En el BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017, s'ha publicat l'extracte de la convocatòria, per la qual s'ofereixen ajudes per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears, d'acord amb la Llei General de Subvencions de 2003.

L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la contractació personal tècnic de suport perquè s'incorpori a unitats de recerca que duguin a terme les seves activitats a les Illes Balears.

Beneficiaris

- Centres públics de R+D (organismes públics de recerca, centres de R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, entre d'altres).

- Centres públics i privats de R+D sense finalitat de lucre.

Llegeix més...