Back Estàs aquí:Home Ajudes Notícies de beques, ajudes i premis Ajudes Salut convoca ajudes per a persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites

Salut convoca ajudes per a persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites

La Conselleria de Salut ha aprovat la convocatòria d'ajudes socials per a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears.

El virus de l'hepatitis C (VHC) es va identificar a mitjan 1989, però fins a l'any 1990 no es va disposar dels mitjans tècnics adequats per prevenir-ne la transmissió a través de la sang i de productes hemoderivats en forma d'un test de detecció d'anticossos del VHC, que es va començar a aplicar amb caràcter obligatori en totes les unitats de sang o plasma extretes en els bancs de sang.

Davant d'aquestes circumstàncies, la Conselleria de Salut ha aprovat, per qüestions d'equitat, una convocatòria d'ajudes socials per a les persones afectades, amb un import màxim de 216.364,32 euros, que es distribuirà en dues anualitats (2017 i 2018). 

Segons el cens definitiu d'afectats en aquesta comunitat, són 18 les persones que podran beneficiar-se d'una ajuda de 12.020,24 € (en dues anualitats de 6.010,12 €).

Les ajudes que es convoquen amb aquesta resolució són compatibles i complementaris amb les que pugui atorgar o haver atorgat l'Administració de l'Estat a l'empara de la Llei 14/2002, de 5 de juny. No són compatibles, en canvi, amb altres que hagi pogut obtenir la persona beneficiària pel mateix concepte en una altra comunitat autònoma.

Les sol·licituds s'han d'adreçar a la Secretaria General de la Conselleria de Salut. El termini per presentar les sol·licituds és de 30 dies hàbils, comptadors a partir de divendres 9 de juny, l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el BOIB.

[Font: Conselleria de Salut. 08/06/2017]

[Foto: Son Llàtzer]

Què en diu la premsa
*08/06/2017 redaccionmedica.comLos afectados por hepatitis C a causa de trasfusión recibirán 12.000 euros.