Back Estàs aquí:Home Ajudes Notícies de beques, ajudes i premis Ajudes Convocatòria d’ajuts per a contractes postdoctorals de personal investigador

Convocatòria d’ajuts per a contractes postdoctorals de personal investigador

En el BOIB núm. 65, de 26 de maig de 2018, s’ha publicat la Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, per la qual s’ofereixen ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de les Illes Balears 2014-2020 (contractes postdoctorals).

Programes d’ajudes

- Programa Margalida Comas. Ofereix 4 ajuts per a joves investigadors.

- Programa Vicenç Mut. Ofereix 5 ajuts per a investigadors amb experiència.

Candidats

Centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears.

Àrees estratègiques

En aquesta convocatòria s’estableixen les àrees estratègiques següents:

- Ciències biomèdiques i ciències de la salut.
- Medi ambient: agroalimentació.
- Continguts digitals basats en el coneixement.

Dotació econòmica

L’import global màxim dels ajuts, de caràcter pluriennal, és de 720.000,00 €.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 065. 26/05/2018]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*12/05/2018 - Es convoquen ajudes per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears.