Back Estàs aquí:Home Ajudes Notícies de beques, ajudes i premis Ajudes L'IdISBa convoca ajudes per a projectes d'investigació en salut per 190.000 euros

L'IdISBa convoca ajudes per a projectes d'investigació en salut per 190.000 euros

L’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) convoca ajudes per a projectes d'investigació en salut, per un import total de 190.000 euros, reafirmant el seu compromís amb la convocatòria dels projectes intramurals, Synergia i Primus.

Entre els objectius principals dels programes destaquen contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, reforçant i incrementant la competitivitat de la R+D+I en salut de les Illes Balears.

Les persones interessades a participar-hi poden presentar les sol·licituds del 3 al 25 de setembre de 2018, a través de la pàgina web de l'IdISBa (www.idisba.es), on es poden consultar les bases de les convocatòries d'ambdós programes.

Programa Synergia

Concretament, el programa Synergia, que compta amb un pressupost global de 160.000 euros i finançarà un mínim de dos projectes, té per objecte la realització de projectes d’investigació en salut de qualitat contrastada que es desenvolupin en el marc d’una cooperació entre dos o més grups d’investigació de l’Institut.

Els projectes suposen obligatòriament la col·laboració entre un mínim de dos grups de recerca IdISBa diferents. Això ha de quedar reflectit en l’existència de dos coinvestigadors principals procedents de grups de recerca IdISBa diferents.

El termini ordinari d’execució dels projectes és de 2 anys, no prorrogables, comptadors a partir de l’1 de gener de 2019.

Bases de la convocatòria 2018 del Programa Synergia.

Programa Primus

D’altra banda, el programa Primus va adreçat a investigadors que no hagin obtingut encara un projecte d’investigació competitiu públic, nacional o internacional, com a investigador principal.

Aquest programa oferirà un pressupost global de 30.000 euros amb un termini d’execució d’un any, no prorrogable, comptador a partir de l’1 de gener de 2019.

L’objectiu del programa es configurar una convocatòria de projectes que permetin assolir resultats preliminars i que serveixin de palanca per obtenir finançament en convocatòries competitives de l’àmbit nacional o internacional.

Bases de la convocatòria 2018 del Programa Primus.

Les ajudes dels dos programes permetran als equips investigadors atendre despeses derivades de la contractació de personal tècnic i/o investigador; despeses d'execució, com ara material inventariable i fungible indispensable per a l'execució del projecte; els costs d'ús de plataformes i serveis cientificotècnics; despeses de publicació i difusió de resultats, o viatges necessaris per a la realització del projecte i difusió de resultats.

Les sol·licituds admeses seran avaluades per part d’una comissió d’avaluació formada per experts externs a l’IdISBa i es valoraran l’equip d’investigació, el projecte i l’interès estratègic del projecte per a l’Institut. Així mateix, després es farà un seguiment dels projectes finançats, sobre els quals s’elaborarà una memòria final, que serà avaluada pel Comitè Científic Intern de l’IdISBa.

[Fonts: Conselleria de Salut - IdISBa. 20/07/2018]

Què en diu la premsa
*20/07/2018 noticiasmallorca.com - El IdISBa destina 190.000 euros a ayudas para proyectos de investigación en salud.
*20/07/2018 gentedigital.es - El IdISBa destina 190.000 euros a ayudas para proyectos de investigación en salud.