Back Estàs aquí:Home Ajudes Notícies de beques, ajudes i premis Ajudes Bases reguladores d'ajudes del Subprograma d'Infraestructures de Recerca i Equipament cientificotècnic

Bases reguladores d'ajudes del Subprograma d'Infraestructures de Recerca i Equipament cientificotècnic

El Consell de Ministres ha aprovat 187 milions d'euros en ajudes per a l'adquisició d'equipament cientificotècnic, publicades en el BOE núm. 80, de dia 3 d'abril de 2019,

Aquesta actuació pertany a una convocatòria del Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'I+D+I, l'objectiu de la qual és regular la concessió d'ajudes públiques per a l'adquisició, millora, actualització i instal·lació i posada en marxa de l'equipament cientificotècnic .

La convocatòria prioritza, entre altres aspectes, l'equipament d'última generació. Addicionalment, es pretén fomentar la programació conjunta amb les Comunitats Autònomes, facilitant les sol·licituds que hagin obtingut una evaluació favorable en aquesta convocatòria i no haguessin estat finançades, puguin rebre finançament en convocatòries similars de les comunitats autònomes.

Frontera del coneixement

A través d'aquesta línia d'actuació s'enforteixen les capacitats cientificotècniques dels grups de recerca, dotant-los de l'equipament cientificotècnic necessari per a impulsar el seu lideratge internacional en la generació de coneixement de frontera, el desenvolupament de tecnologies emergents i la generació de coneixements prioritaris i orientats a la resolució de les necessitats presents i futures de la societat.

Participants

Podran participar en aquestes ajudes els Organismes Públics de Recerca, les universitats públiques i els seus instituts universitaris, i altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a l'Administració General de l'Estat, així com les administracions públiques territorials.

El cost total d'inversió de cada projecte d'equipament cientificotècnic haurà de ser major o igual a 100.000 euros i menor o igual a 1.000.000 euros. La quantia de la convocatòria es distribuirà en 27 milions d'euros en subvenció i 160 milions d'euros en bestretes reemborsables FEDER i préstecs.

Termini

Les sol·licituds es presentaran en la forma i en el termini establert en cada convocatòria, i, quan així procedeixi per la naturalesa de les actuacions, s'indicarà el caràcter obert d'aquesta, d’acord a la normativa corresponent.

[Fonts: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 05/04/2019BOE. Núm. 80. 05/04/2019]

[Foto: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats]